M31678 Pseudo-Petrarca, Francesco: Historia de Arono et Marina, niederl. (Teghen die strael der minnen). [Gouda: Drucker des Teghen die strael der minnen, um 1484]. 
Anm. Twee uit het Latijn vertaalde Middelnederlandse novellen. 1. Pseudo-Petrarca, Teghen die strael der minnen. 2. Petrarca, Hystorie van Griseldis met Latijnse teksten. Hrsg. R. Pennink. Zwolle 1965. (Zwolse Drukken en Herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. 43.).
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 69. Haag KglB (IISTC).
C 4722. CA 1393. ILC 1736. IDL 3587. ISTC ip00399700.
Haag KglB
.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M31678.htm • Letzte Änderung: 1997