M28932 Ovidius Naso, Publius: Metamorphoses, katalan. Übers. Francesc Alegre. Barcelona: Pere Miquel, 24.IV.1494. 
Anm. 1. Auflagenhöhe: 1000 Exemplare, vgl. Haebler in Beiträge zur Inkunabelkunde NF 2(1938) S. 11; Hernando i Delgado, Josep: Del llibre manuscrit al llibre imprès. La confecció del llibre a Barcelona durant el segle XV. Documentació notarial. In: Arxiu de textos catalans antics 21(2002) S. 257–603, S. 514–516 Nr 207 [13.X.2014]. Laut Vertrag vom 7.III.1494 war die Ausgabe ein gemeinsames Geschäft von Pere Miquel, Carles de San Climent und Francisco Alegre.
Anm. 2. Ausg. Publi Ovidi Nasó: ‘Les metamorfosis’. Versió catalana del segle XV de Francesc Alegre. Introducció, edició crítica i notes de Pere Bescós. Santa Barbara 2019. (Publications of eHumanista. Monographs in Humanities. 21.) [11.VI.2021]. — Vgl. Mérida Jiménez, Rafael M.: L’exemplar incunable de les Transformacions d’Ovidi en versió de Francesc Alegre (Barcelona, Pere Miquel, 1494) a ‘La Casa del Libro’ de San Juan de Puerto Rico. In: Tirant 15(2012) S. 171–174 [14.II.2013]. — Bescós Prat, Pere: Francesc Alegre: La primera guerra púnica, 1472. Estudi i edició crítica. Diss. Barcelona, 2011 [13.III.2015]. — Pellissa Prades, Gemma: The Italian Sources of the Catalan Translation of Ovid’s Metamorphoses by Francesc Alegre (15th c.). In: Zeitschrift für romanische Philologie 133(2017) S. 443–471. — Pelissa Prades, Gemma: “Un monument de la literatura catalana”. Apunt sobre els incunables de les ‘Transformacions’ de Francesc Alegre. In: “Qui fruit ne sap collir”. Homenatge a Lola Badia. Hrsg. Anna Alberni u.a. Barcelona 2021, S. 81–91.
HC 12167. Concheff 1173. Haebler 507. Ce³ O-186. IBE 4252. Pell 8890. CIBN O-121. Pr 9550. BMC X 8. Altés-Olivar 143. ISTC io00186000.
Barcelona BCatal
(2 Ex.), BPBisch, BU. Cambridge UL. London BL
. Madrid AcadHist
, BN
(2 Ex., 1. Ex. def.), PalacR. New York HispanSoc. Paris BN (def.). San Juan CasaLibro (def.). San Marino (Calif.) HuntingtonL. Stuttgart LB
. Vic ehem. MBisch.
Gesamtüberlieferung: 16 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M28932.htm • Letzte Änderung: 2011-10-11