13840 Jacobus de Gruytrode: Colloquium peccatoris et crucifixi, niederl. Antwerpen: Adriaan van Liesveldt, [um 1498/1500]. 
Vorlage: Haarlem StB (Mikrofilm).
Anm. Vgl. Supplementum Catalogi Bibliothecae publicae Harlemensis. Haarlem 1852 S. 108 [7.V.2012]. — Deschamps, Jan: Middelnederlandse vertalingen en bewerkingen van werken van de Kartuizer Jacobus de Gruitrode. In: Hulde-album Dr. F. van Vinckenroye. Hasselt 1985. S. 67–81.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 68. Haarlem StB (IISTC).
C 1690. Kok: Houtsneden S. 241. 341. CA 469. Hellinga: PT I 93.II 393. ILC 1299. Inventaris Antwerpen 376. IDL 2529. Jaspers: Haarlem 113. ISTC ij00059300. GWMs M10687.
Haarlem StB
.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW13840.htm • Letzte Änderung: 2017-12-05