34 Bl. a–c⁸d¹⁰. 2 Sp. 48 Z. Typ. 1:120G, 2:63G, 3:83/84G. Vereinzelt Min. f. Init. Rubr. α.
Tit. Aurea expoſitio hym-noꝛum cum textu.  Bl. 2aα m. Sign. aij [⁶]Iber iſte dici-tur liber hymnoꝛū. Hym-nus dicitur laus dei cū cātico. … Z. 44, Komm. … Materia huiꝯ  hymni eſt cōmendatio dici diei. ⁊ com-mendat eū ꝑ partes. … β Z. 43, Text Die dominica ad nocturnum  [³]Rimo dierū omniū. quo  mundus extat conditus  vel quo reſurgēs cōditoꝛ  Bl. 2bα nos moꝛte vita liberet. … Sign. b Iuſſis tuis obtemperet. nullis  … Text endet Bl. 33bβ Z. 27 … cum  ſanctis ꝑhēniter paradiſum introire tranlati in requiem.  Komm. endet Z. 37 …  .i. iuſtis fideles di-co tranſlati in requiē  .i. in gaudium ſem-piternum. amen.  Finit cōpendioſa hymnoꝛū expoſitio   ne dū difficiliū ꝟboꝝ ſignificata veꝝ ēt  ſnīaꝝ obſcuritatem lucidiſſima reddit.  Bl. 34aα Tabula hymnoꝛum.  … Tab. endet β Z. 38 Explicit tabula hymnoꝛum.  Bl. 34b leer.
Vorlage: Roma BCasanat (Mikrofilm).
Accurti I 61. IGI 4962. CIBN H-351 u.Add. ISTC ie00153500. GWMs n0385.
Paris BN. Roma BCasanat.
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW13725.htm • Letzte Änderung: 2015-11-06