60 Bl. a–c⁸d⁶ef⁸g⁶h⁸. 1, Tab. 2 Sp. 38–40 Z. Typ. 2*:134G, 3:100G, 5:76G. Init. c, h. Rubr. β. 24 Hlzs. DrM IIb. KolTit.
Tit. Aurea expoſitio hym-noꝛum vna cum textu.  Bl. 1b Laudate dominū in ſono tube: …  … laudate eū in coꝛdis ⁊ oꝛgano.  Hlzs.  Bl. 2a m. Sign. aii (L)Iber iſte: diciť liber hymnoꝝ. Hymnꝯ  diciť laus dei cū cātico. … Z. 28, Komm. ⁌ Materia huius hymni eſt cōmendatio dominici diei. et commē-dat eum per partes. … Bl. 2b Z. 20, Text Die dominica ad nocturnum.  (P)Rimo dierū omniū: quo mūdus extat  cōditus: vel quo reſurgēs cōditoꝛ: nos  moꝛte vita liberet. … Sign. b grauit de hoc mundo ad patre. vt poſſumꝯ trāſire de vitiis ad vir… Text endet Bl. 59a Z. 21 … cum ſanctis perhenniter: paradiſum  introire: tranſlati in requiem.  Komm. endet Z. 28 … fideles dico tranſlati in requie id eſt  in gaudium ſempiternum. Amen.  Explicit liber hymnoꝛum.  Deo gratias.  Bl. 59bα Sequitur tabula hymnoꝝ.  … Tab. endet Bl. 60aβ Z. 7 Vrbs beata hierľm.  U. d. Sp. Expliciunt hymni cu ſuis expoſitionibꝯ.  Ceſaraguſt. Impꝛeſſi ꝑ Paulu hurus  Conſtātienſem: germanice natōis. Anno  milleſſimo  .cccclxxxxij. die vero  .xxvj Ianu.  DrM  Laudabit vſ ad moꝛtē anima mea d:  quoniā eruis ſuſtinentes te: ⁊ liberas eos  de manu anguſtie domine deus noſter.  Bl. 60b leer.
Vorlage: Madrid PalacR (Kopie). Valladolid BU (Teilkopie).
Kurz 135. Haebler 250.8. Vindel: Arte tip. IV 139.46. 352.46. Pallarés Jiménez 59. IBE 2358. ISTC ie00148900. GWMs n0443.
Madrid PalacR. Valladolid BU
.
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW13701.htm • Letzte Änderung: 2015-11-06