13673 Hus, Johannes: Čtvero Psani etc. [Prag: Drucker der böhmischen Bibel (GW 4323) (Jan Kamp), nach 31.VII.1495]. 
16 Bl. AB⁸. Gez. Cžtrnaczte–Dewade. 2 Sp. 41 Z. Typ. 2:115G. Min. u. Maj. f. Init. 2 Hlzs.
Bl. 1aα m. Sign. A Pocžyna ſe Epiſſtola prwnie Mi-ſtra Jana z huſyncze  (m³)Iſtr Ian hus wnadiegi ſluha boži wiernim wſſē čechō  gēž boha milugi a budu milowati žadoſt ſwu y modlitbu … Sign. b napominal. Ku pokogi take a laſcze  … Endet Bl. 16aα Z. 29 … ale ta wiecz  wietcžyetby rozprawky potrzebowa  la. Ale nechtiel ſem byti przyeliſs  mluwny. Miegž ſe dobrze vtieſſe-ny Leonarde.  W Konſtancy trzeti den Mage mieſyece kdyžto Ieronymꝯ muky trpiel  Letha Božyeho Tiſyeczeho čtyři  ſteho Sednmaczteho.  Bl. 16b leer.
Vorlage: Faks. Praha NM (Digitalisat).
Inhalt: Bl. 1a: Čtvero Psani. — 3b: Petrus de Mladenovic: Pašije M. Jana Husi (Znamenaw. Ze mnozy mnohe wiecy … ). — 8a: Stížný list českých a moravských pánů do Kostnice (Naypocztiwieyssim w kristu otcom … ). — 9b: Petrus de Mladenovic: Pašije M. Jeronyma Pražského (Poniewadž podle pisma zakona … ). — 13b: Johannes Franciscus Poggius: List o smrti Jeronyma Pražského Leonardovi Aretinskému (Pogius mnohe pozdrawenie wzkazuge … ).
Anm. Es handelt sich um eine Art Nachtrag zu der „Legenda aurea“-Ausgabe desselben Druckers vom 31.VII.1495 (GW 14100) in gleichartiger Satzeinrichtung u. mit übereinstimmenden Wasserzeichen (Mitteilung Kamil Boldan, Prag). Vgl. Die in Herrnhut und Zittau vorhandenen Drucke sind 16. Jahrhundert, vgl. dazu Urbánková Emma: Cesky Pasional z roku 1495 a jeho Dodatky. In: Rocenka Statni knihovny CSR 1971 S. 88–123 (m. deutscher Zusammenfassung).
Faks. hrsg. von Zdeněk Tobolka. Prag 1926. (Monumenta Bohemiae typographica. 2.).
Urbánková: Soupis 20–22. Urbánková: Knihopis XVIII. XIX. XX. ISTC ij00138000,2. GWMs n0364.
Praha *NM
.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW13673.htm • Letzte Änderung: 2016-09-08