13593 Hugo de Sancto Caro: Speculum ecclesiae, katalanisch. Cagliari: Salvador de Bolonya für Nicolaus Dagreda, 1.X.1493. 
36 Bl. [a]a⁸[b⁶c¹⁰d⁶e²]. Gez. [6]iii–xxvii[2] [m. Fehlern]. 2 Sp. 25–27 Z. Typ. 1:105G. Rubr. α.
Bl. 1 leer. Bl. 2aα Comenſa la robriqua  de aqueſt libre apellar  ſpeculum eccleſie ſe es adir eſpill ho mirall dela  ſanta heſgleya qui es ſo-bre la miſſa.  [²]rimeꝛamēt co lo ueꝛe ſe laua les ma-ns que deu dir miſſa:  … Bl. 4bβ Z. 4 ⁌ Comenſa leſpill ho mirall dlā ſ´ta eſgleya hoꝛ  denat ſobre la miſſa ꝑ  frare huguo de ſāt victor.  [²]iu lapoſtol ſāt pauen la epiſtola ad hefeſios dient axi. … Endet Bl. [35aβ] Z. 13 … E aquells  aqui vos lo retēdreu ſi-en les retenguts beneit  ſia lo no de deu edlaſua  beneit a mare ede tots  los ſeus ſants Amen  Acabada la ſēt hobra  apelada ſpeculu ecleſie  ſtāpat ēla ciutat y caſtel  de callaꝛ ꝑlo honoꝛable  ēſaluadoꝛ de bolōya meſtꝛe de ſtāpa are eſta de  meſtꝛe nicolau dagꝛeda  aꝛagones al meꝛ de octubꝛe del āy mil ccccxciii  Bl. [35b] leer. Bl. [36] leer(?).
Vorlage: Palma de Mallorca BP (Digitalisat).
Anm. Blz. unten.
Concheff 1395. Haebler 318. Balsamo: Sardegna 1. IBE 2989. ISTC ih00528500. GWMs n0281.
Palma de Mallorca BP (def.).
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW13593.htm • Letzte Änderung: 2016-03-16