64 Bl. a–h⁸. 13 Z. Typ. 1:99G, 3:82G. Init. d. Rubr. β. 15 Hlzs., dar. 4 Wdh.
Tit. Dit ſijn die ſeuen getijden in duytſche: vanď  paſſien ons heerē. met  veel ſchoonre louē vā  Marien ende der heyligher vꝛouwē ſint annen.  Bl. 2a ⁌ Dit is een goet boecxkē het  welc dat oec gefondeert es op  god en ſijn lieue moeď met ſcone louen vanď heiligher vꝛouwē ſint Annē. … Sign. b vol eerē gebenenedijt dat gh[…]  … Endet Bl. 63b (S¹)uuer iuecht vol alď duecht  in ſhemels beurijt. (E¹)erbaer  maget die gods liefde dꝛaecht  en iolijt. Reyn mā met uwer  moeder gebenedijt. ontfermt  mijns in alder tijt  (A¹) m e n  Bl. 64a leer. Bl. 64b ⁌ Dit boecxken is eerſt ghepꝛent ende gemaect inden ia‑re ons heeren  .M.cccc. ende   .xcv. dwelc ſeer goet ende pꝛofijtelic is diewils te ouer leſen  om den menſche tot deuocien  te bꝛinghen 
Vorlage: Brussel BR (Einzelfotos).
Reproduktionen: Brussel BR (IISTC).
C 2720. Bohatta: Horae I 1535. Conway 341. Kok: Houtsneden S. 657. CA 829. Hellinga: PT I 96.II 391. ILC 1235. Inventaris Antwerpen 273. CBB 1930 u.Suppl. IDL 2369. ISTC ih00431100.
Brussel BR. Gent BU. Haag *KglB.
Gesamtüberlieferung: 3 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 2008 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW13420.htm • Letzte Änderung: 2008-12-22