13188 Horae ad usum Bituricensem (Bourges) (Almanach 1488–1508). [Paris: Philippe Pigouchet] für Simon Vostre, 19.XII.1496. 
84 Bl. A–K⁸L m. Norm b. 1, Kalendarium 2 Sp. 26 Z. in 4 Leisten. Typ. 2:64G, 3:80G, 4:130G. 14 große u. zahlr. kleine Hlzs./Metalls. DrM II.
Bl. 1a m. Sign. A.i. u. Norm b (m. 1 Leiste) DrM  Bl. 1b (ohne Leisten) Almanach pour xxi. an.  … Bl. 2a m. Sign. A.ii. (ohne Leisten) Aderlassmann  Bl. 2b Ianuariꝯ hz dies  .xxxi. luna  .xxx.  … Bl. 8b (ohne Leisten) Hlzs. (Johannes/Marter)  Initiū ſācti euāgelii: ſcďm Iohannē. Gľia tibi de.  Bl. 9a m. Sign. B.i. u. Norm b [³]N pꝛincipio erat verbum ⁊ verbū  erat apud deū ⁊ deus erat verbum.  Hoc erat in pꝛincipio apud deum.  Omnia … Sign. C (ohne Leisten) Hlzs. (Verkündigung)  … Endet Bl. 84b Z. 12 … et que  ie puiſſe mourir en voſtre ſaincte foy: et finablement paruenir a la gloire eternelle  auec tous les ſainctz ⁊ ſainctes de paradis  Amen.  Ces pꝛeſentes heures a luſage de Bourges furent acheuees le xix. iour de Decē‑bꝛe Lan Mil.CCCC.iiiixx. ⁊ xvi. pour  Simon voſtre libꝛaire demourant a Pa‑ris en la rue neuue noſtre dame a lēſaigne  ſainct Iehan leuangeliſte. 
Vorlage: Rouen BMun (Mikrofilm).
Anm. Bilder: A.ii. Aderlassmann (franz.); A8b Johannes im Marterkessel; B3b Judaskuss; C.i. Mariae Verkündigung; C8a Heimsuchung; D5a Kreuzigung; D6a Maria/Pfingsten; D7a Geburt; E.ii. Hirten auf dem Felde; E.iiii. Anbetung Magier; E6a Darbringung; E8a Flucht; F.ii. Tod Mariens; F.iiii.b Bathseba; G.iiii.b Tisch d. Reichen — G.i. Letania.
Pell 5845. CRF XVII 324. ISTC ih00339800.
Rouen BMun.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 2008 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW13188.htm • Letzte Änderung: 2008-12-22