158 Bl. AB⁸CDa–p⁸q¹⁰. 22 Z. in 4 Leisten. Typ. 1:113G, 2:63G. Init. a, b. Rubr. α. 16 große, dar. 1 Wdh., und zahlr. kleine Hlzs. Rotdr.
Tit. Hoꝛe intemerate beatiſſi‑me virginis Marie ſcďm  vſum Sarum. nouiter ī‑pꝛeſſe cum multis oꝛatio‑nibus et ſuffragiis noui‑ter additis.  Bl. 1b Hlzs. (Pfingsten)  Bl. 2a m. Sign. Aij, rot KL daneben Menſis Ianuarii hz dies.  xxxi. Luna vero  .xxx  … Bl. 11b Z. 20, rot Initium ſancti euangelii ſcďm Io‑hannem. schwarz Gloꝛia tibi domine.  Bl. 12a m. Sign. Biiij Hlzs. (Johannes/Marter), darin rot (I¹) schwarz N pꝛincipio erat ver U. d. Hlzs. bum: et verbū erat apud deū: ⁊ deus erat  verbū. Hoc erat in pꝛincipio apud deū.  Bl. 12b Oīa … Bl. 29a m. Sign. ai Hlzs. (Verkündigung), darin rot Hoꝛe beate marie virginis m vſum  ſarum.  U. d. Hlzs., schwarz [¹]Omine labia mea aperies rot (E¹) schwarz t  os meū annūciabit laudē tuā.  … Sign. b O admirabile cōmercium creatoꝛ gene… Endet Bl. 158b Z. 15 … ⁌ An anthē vvith  a colet of ſaynt iherō. Saynt iheroms  pſaulter. ⁌ The roſare  rot ⁌ Expliciūt hoꝛe btē marie virginis ſecundū vſū ſarū nouiter imſſe cū mľtis  oꝛōibꝯ ⁊ ſuffragiis nouiter additis.  Anno di  .M.CCCC.xcv. 
Vorlage: Oxford Bodl (Mikrofilm).
Anm. 2. Bilder: 1b Pfingsten (zweizonig); Biiij Johannes im Marterkessel; B7b Judaskuss; D Gnadenstuhl=Trinität; ai Verkündigung (zweizonig); a5b Heimsuchung (zweizonig); b8a Geburt (zweizonig); ciij Hirten adF (zweizonig); c5a 3 Magier (zweizonig); c7a Darbringung (zweizonig); di Flucht (zweizonig); diij Krönung Mariens (zweizonig); i David u. Goliath (zweizonig); (i7b Letania [ohne Wort]); k7b 3 Lebende; k8a 3 Tote; o3b Judaskuss (Wdh.).
Reproduktionen: Oxford Bodl (Digitalisat).
Duff-Hellinga 186. Pollard-Redgrave² 15880. Pr 8480. BMC VIII 226.IA 41332. Bod-inc H-188. ISTC ih00420580.
London *BL
(Bl. 2–11, 13, 14, 16–20, 22–28, 32, 35, 38–40, 42, 43, 49, 52, 54, 56, 59–68, 70–74, 76–80, 82–92, 95–98, 103–106, 109–116, 118–122, 125–128, 130–134, 136–148, 150, 151 u. 155 ). Oxford *Bodl.
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 2008 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW13093.htm • Letzte Änderung: 2010-12-28