46 Bl. a–g⁶h . 36 Z. Typ. 2:150G, 3:220G, 6:97G, 9:81G. Meist Min. f. Init. Rubr. γ, δ. 15 Hlzs., dar. 2 mehrfache Wdh.
Tit. Hiſtoꝛia Septem Sapi‑entum Rome.  Bl. 2a m. Sign. aij ⁌ Hiſtoꝛia ſeptem ſapientum rome contex‑ens narrationes iocundiſſimas/ lectoꝛum magnopere de‑lectantes. per quas aſtus ac calliditas doloſitas mulieru  luclentiſſime dinoſcitur  (p)Oncianus regnauit in vꝛbe  Roma pꝛudens valde qui accepit vxoꝛē  filiam regis pulchram ac omnibus gꝛatioſam … Sign. b dixit ei Chariſſime de iſta pinella ſpēalē curā habeas qꝛ ſpe… Endet Bl. 46b Z. 6 … Sic in pace vitam finiētes  ſe deo commendauerunt   ⁌ Finit liber Hiſtoꝛia Septem ſapiētum  Rome inſcriptus Anno ſalutis M.cccc.xcv.  per me Chriſtianū Snellaert delft impꝛeſſ  ⁌ Eſt tamen notandū qď ōnes narrationes  pꝛedicte nullo veritatis fulcimento ſtabilite  ſunt … Endet Z. 25 Non par inuoluit puerū ſenem  reatus  Errat amando puer ſeuit amando ſenex:  Delf in hollandia 
Vorlage: München SB (Mikrofilm).
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
HC 8726. Klebs 906.9. Runte: Seven Sages 672. Kok: Houtsneden S. 113. CA 951. Hellinga: PT I 102.II 402. ILC 1954. Pell 6020. BSB-Ink H-301. CIBN H-155. Günther 958. Hubay: Neuburg-Ottobeuren 307. Kat. Bibl. Schäfer 314. ISTC is00449500.
Haag KglB. Leipzig *UB
. München SB
. Neuburg SB. Paris BN. Schweinfurt ehem. BSchäfer. Wesel Gy.
Gesamtüberlieferung: 7 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 2008 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12855.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14