160 Bl. a–c⁸d–xAB⁶CD⁸. 42–43 Z. Typ. 5:96G. Init. b*, e, f, h, p, aa. Rubr. δ. 58 Hlzs., dar. 36 z.T. mehrmalige Wdh. DrM II.
Tit., xylogr. (O)gier le dānoys duc de dannemarche quj fut lūg  gedruckt des pers de france/ lequel auec layde du roy charlemaigne chaſſa les payens hoꝛs de rō‑​me ⁊ remiſt le pape en ſon ſiege. … Z. 9 fiſt le dit ogier en ſon temps.  Bl. 1b Hlzs.  Bl. 2a m. Sign. aii (I¹)Heſus criſt noſtre redempteur dit comme il eſt  eſcript au quinzieſme de monſeigneur ſaint iehan … Sign. b veoir ainſi le ſaint pere deſtitue de ſon ſiege. Et en ſe rencōtrant ſe baiſerent lun lautre  … Endet Bl. 158b Z. 26 … en laquelle nous noꝯ puiſſons veoir tous ⁊ toutes pardurablement. Amen.  ⁌ A la louenge de dieu ⁊ de toute la court celeſte. Cy finiſt le rommant nomme ogier  le dannoys parlant des belles victoires ⁊ grās pꝛoueſſes quil eut/ enſemble pluſieurs  nobles pꝛinces francoys contre les ſarraſins ⁊ infideles. Impꝛime a lyon par Iehan  vingle. Lan de grace ​.M.cccc.lxxxxvi. le ​.vi. iour doctobꝛe.  Bl. 159a DrM  Bl. 159b u. 160 leer.
Vorlage: København KglB (Mikrofilm). Firenze BN (Teilmikrofilm).
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 64.
R 1295. Baudrier XII 200. Bechtel O-9. IGI 6983. Madsen 4282. ISTC io00061900.
Firenze BN (def.). København KglB (def.).
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 2008 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12675.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14