26 Bl. A⁸B–D⁶. 46 Z. Typ. 5:75G, 6:63G, 7:80G, 9:280G, 10:155G. Init. d, e, f, g. Rubr. α, γ, ε. TitHlzs. D. KolTit.
Tit. (R¹)egule grāmati-cales antiquorū cū earundē declarationibus et multis argumentis poſitis circa vnāquā  regulam in ſpeciali  Colonia  Hlzs.  Bl. 1b, Kopf Regule grāmaticales  [⁵]Vm cuiuſlibet artificis ſit conſiderare ſua pꝛin-cipia  … Sign. b A Iſta ē grua. legere ē agere. ⁊ t appoſitū nō h nt ꝓ ſuppoſito  … Endet Bl. 26a Z. 33 … ſed ſolum m opinionē gentilium qui plures colebant deos.  (E¹)xpliciunt regule grāmaticales antiquoꝝ  cum earundem declarationib ac argumentis  Impꝛeſſe Colonie per Henricum Quentell.  Anno a iubileū ꝓximo. vltima Auguſti  Bl. 26b leer.
Anm. Vgl. Anm. zu Nr 11257.
H 13846. Schr 5084. Schramm VIII Abb. 492. VK 1008. Ce³ R-132. Ohly-Sack 1247. ISTC ir00132000.
Frankfurt (Main) *UB (def.). Stuttgart LB
. Washington (D.C.) LC.
Gesamtüberlieferung: 3 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1990 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW11262.htm • Letzte Änderung: 2011-10-11