32 Bl. a⁸b–e⁶. 39–40 Z. Typ. 1:83G, 2:156G. Init. a, eine weitere Init. Rubr. α. TitHlzs. G.
Tit. Queſtiones ſuper donatum.  Hlzs., Schulszene 35Bl. 2a m. Sign. a2 Incipiūt queſtione. peruti-les ſuper donatum minoꝛem.  []Artes oratōis quot ſūt: Octo:  ⁌ Circa ncipiū donati queri. Utrū ſint … Sign. b rit nomē exercere exerceret: ⁊ ꝓpter hoc ďꝛ eſſe vicarius noīs. U  … Endet Bl. 32a Z. 13 … ⁊ ſic per interiectionē ſignificatur. Et hec  de donato dicta ſufficiant.  Expliciunt queſtiuncule grā-maticales ſuꝑ donatū minoꝛē.  Bl. 32b leer.
Anm. 1. Bl. 15b Z. 18 u. Bl. 20a Z. 21 Tekturen.
Anm. 2. Vgl. Anm. zu Nr 11114.
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
H 13637. C 2114. Schr 5041. Schramm XXI Abb. 586. Kaufmann-Nabholz 607. BSB-Ink Q-8. Pr 7742. BMC III 788.IA 37821. Collijn: Uppsala 1281. Hubay: Würzburg 1796. ISTC iq00006500.
Basel UB. Dresden *ehem. LB. London BL
. München SB
(2 Ex.). Nordhausen *BlasiiB. Uppsala UB. Würzburg UB
. Zwickau *RatsSchB.
Gesamtüberlieferung: 9 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1990 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW11104.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14