62 Bl. A–H⁶IK⁶L. 50 Z. Typ. 2:168G, 3:336G, 7:60G. Einmal Maj. f. Init. Rubr. δ.
Tit. Compendium  octo partium  oꝛationis.  Bl. 2a m. Sign. Aij Opuſculū quītupartium grāmaticale pꝛo pueris in lingua latina bꝛeuiter erudiēdis. … Z. 9 [⁵]Ominus que ꝑs eſt nomē  Quare. qꝛ ſignificat ſubſtantia qualitate … Sign. b Magiſter exponit virgiliū  … Endet Bl. 62a Z. 7 … hoc eſt  conueſatꝛio. familiaritas. conſuetudo. Et hec de elegantijs terminoꝛum ad  pꝛeſens ſufficiunt.  Explicita eſt Quinta pars et vltima.  11 Dist. Enden Z. 29 Ꝙ. melchioꝛ Lotter te pꝛeſſit maxima cura  Sit pꝛecoꝛ hoc gratum munus. amicus adeſt.  Is cupit vt ſicut latialis gloꝛie terre  Tu fueras: ſua ſic te Liptzk colat.  Bl. 62b leer.
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
VD16 C 4667. ISTC ic00794460.
Berlin SB
. Jena *ULB. München *SB.
Gesamtüberlieferung: 3 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1990 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW10991.htm • Letzte Änderung: 2011-07-13