1 Bl. eins. bedr. 355 × 120 mm. 56 Z. Typ. 2:290G, 4:95G. Init. a. Rubr. γ. Rubr. δ des Johann Koelhoff d.Ä. 4 Leisten. 1 Hlzs.
Links und rechts Randleiste. Z. 1 de frau vā hmel  Hlzs.(D³)Ie fraw vā hemel roiff ich an. in dieſen groiſſen noeden myn. geghen got  ich mich verſchuldet hain. ſpꝛich dat  ich ſy der diener dyn. … Endet Z. 52 … vnd mach mich aller ſunden fry. ſo  mich begrifft der grymmiger doit ſo kompt zo  myꝛ vnd beſchudt mich ſchyꝛ vur gruſam an-geſicht. to mich der grimmiger doit aueſycht.  vnd ich moyſz ſtain vur gotz gericht. 
VE15 L-37. Ce³ F-308. ISTC if00308000.
Washington (D.C.) *NGalArt
.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1990 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW10318.htm • Letzte Änderung: 2010-12-15