09973 Fiore di virtù, katalan. Barcelona: Diego de Gumiel, 3.I.1495. 
52 Bl. a–f⁸g. 30 Z. Typ. 1:99G. Init. a, b, g. Vereinzelt Min. f. Init. Rubr. α. 1 Hlzs.
Tit. in Hlzs., xylogr. Floꝛs ď  ꝟtuts  gedr. E de coſtums.  Bl. 2a m. Sign. aiii (S)I eſtimar volem per raho: aucto-ritat: e exemple la miſerable crea-tura … Sign. b en bona edat ſtant dauāt lo tēple ell ſe en folli ꝑ a … Endet Bl. 51a Z. 14 E qui prehica en deſert : pert ſon ſermo.  ⁌ Per on ſia loat lo noſtre ſēyoꝛ Ieſu chꝛiſt … Z. 18 … La qual obꝛeta es ſtada  treta del toſca enla pꝛeſent lengua cathalana.  ⁌ Mijançant la diuina gracia fon ſtā-pat lo ſent tractat enla inſigne Ciutat  de barcelona per Diego de gumiel ca-ſtella. Fon acabat en lany de noſtre ſenyoꝛ mil.cccc.xc.v. a. iii. de Iener.  Bl. 51b ⁌ Aqueſts ſon los capitols de aqueſt libre.  … Endet β Z. 19 ⁌ De moderança  Bl. 52 leer.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 54. London BL (Digitalisat).
C 2545. Kurz 180. Haebler 275. Vindel: Arte tip. I 8.99. 165.98. Pr 9553. BMC X 12.IA 52554. ISTC if00186800.
London BL
.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1978 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW09973.htm • Letzte Änderung: 2011-11-07