09972 Fiore di virtù, katalan. Übers. Francesc Sant Climent. [Lérida: Heinrich Botel], 1490. 
48 Bl. a–f⁸. 29 Z. Typ. 4:107G. Init. a. Häufig Min. f. Init.
Bl. 1 leer. Bl. 2a m. Sign. aij Comença lo floꝛs de virtut  (S)I eſtimar volē ꝑ raho autoꝛitat e exēple la miſerable creatura … Bl. 2b Z. 4 [²]Moꝛ beniuolēcia dilectio e caritat ſō ſi vna coſa  ſegons la vniuerſal e comuna doctrina … Sign. b gracia que ell de nanaua. E lauoꝛs fiſia enuia per vn qui  … Endet Bl. 47b Z. 8 … La ſiſena e vltima : ſies a  concloure les ſues rahons allegant rahons ſufficients per  les quals aquella coſa que demana ſe deu fer.  (ſ³)I vols enuiar letres en alguna part Les dites  letres en deuen partir en quatre parts. … Endet Z. 27 E qui pꝛedica en deſert : pert ſon ſermo.  Per on ſia loat lo noſtre ſenyor ieſu chꝛiſt … Endet Bl. 48a Z. 2 … la qual hobꝛeta es ſtada treta del toſca en la pꝛeſēt lēgua catalana ꝑ franceſch de ſenclimēt empꝛētat en lāy de  noſtre ſenyoꝛ. M.cccc.lxxxx.  Aqueſts ſon los capitols de aqueſt libꝛe.  … Endet β Z. 19 De moderança  Bl. 48b leer.
Haebler 274.5. Vindel: Arte tip. I 101.60. IBE 2445. ISTC if00186700.
Barcelona *BCatal
.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1978 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW09972.htm • Letzte Änderung: 2011-11-07