09738 Fenollar, Bernat de u.a.: Procés de les olives. Daran: Gassull, Jaume: Lo somni de Joan Joan. Valencia: Lope de la Roca, 1497. 
28–30 Z. Typ. 2:105G, 3:150G. Init. a, b, d, f. Rubr. β.
1. Fenollar, Bernat de u.a.: Procés de les olives. 14.X.1497. 
42 Bl. a–d⁸e¹⁰. 28–30 Z. Typ. 2:105G, 3:150G. Init. a, b, d, f. Rubr. β. 1 Hlzs.
Tit. (L³)O pꝛoces deles oliues  e diſputa dels Iouēs  hi dels vells. Fet per  alguns trobadoꝛs auant no-menats. e lo ſompni de Iohā  Iohan.  Bl. 1b Hlzs.Bl. 2a Demana lo reuerent Moſſen  fenollar al honrat y diſcret en  Iohan moꝛeno.  (D)E vos y ď mi- lo temps aſſegura  Al home celos-de mal ſoſpitar  … Sign. b Per que huy les dones: eſtan malueades  … Endet Bl. 42a Z. 9 Que ſon les oliues : quen oli reuenen.  Deo gracias.  A laoꝛ y gloꝛia de noſtre ſaluadoꝛ y redēptoꝛ  ieſucriſt ſenyoꝛ ne fonch acabada la pſent obra a xiiij. dias del mes ď october del any dela  incarnacio ſua Mil.cccc.xcvij. Eſtampat ꝑ  Lope dela Roca alamany En la inſigne ciu-tat de Ualencia.  Bl. 42b leer.
2. Gassull, Jaume: Lo somni de Joan Joan. 25.X.1497. 
58 Bl. A–F⁸G¹⁰. 28–30 Z. Typ. 2:105G, 3:150G. Init. a, b, d, f. Rubr. β. 8 Hlzs., dar. 1 Wdh.
Tit. (L³)a pꝛeſent obꝛa ha fet lo  magnifich moſſen jaume gaçull caualler Laqual es intitulada.  Lo ſompni de johan johan.  Hlzs.  Bl. 1b Hlzs.  Bl. 2a m. Sign. Aj (C)Onſiderāt nt dignamēt  deſque lo mō te fonament  … Sign. b Per hon moltes collaciones  … Endet Bl. 57b Z. 28 lo quant fon gran  Se deſperta johan johan  Bl. 58a ¶ Ad laudem ⁊ honoꝛem domini  noſtri jeſu chꝛiſti eiuſ gloꝛioſe ma-tris virginis inarie : fuit impꝛeſſuz in  ciuitate valentie. Per Lupum de ro ca alemanuz. Die .xxv. octobꝛis. Anno domini .M.cccc.xcvij.  Bl. 58b Hlzs.
Anm. In dem in P. 1 gedruckten „Streit der Oliven“ treten neben den Hauptverfassern Fenollar, Gassul und Joan Moreno noch die beiden valencianischen Dichter Narcis Vinyoles und Baltasar Portell sowie ein Dichter mit dem Pseudonym „Lo Sindic del comú dels peixcadors“ auf.
Reproduktionen: Valencia BU (Digitalisat).
H 7503. HC 6968. Aguiló y Fuster 2103. Kurz 146. Haebler 260. Vindel: Arte tip. III 149.71. Bas Carbonell: Valencia 64. IBE 4781. Pell 4760. CRF VI 800. S. 509. ISTC if00066800.
Avignon *BMun (def.). Paris Mazarin. Valencia BU (def.).
Gesamtüberlieferung: 3 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1978 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW09738.htm • Letzte Änderung: 2013-12-03