09737 Fenollar, Bernat de und Pere Martines: Història de la passió etc. Valencia: [Peter Hagembach und Leonhard Hutz für] Jaime de Vila, 11.I.1493. 
82 Bl. a–h⁸i–l⁶. 30–33 Z. Typ. 1:99G. Init. b, c, d. Rubr. α. Zweimal 1 Hlzs. Rotdr.
Bl. 1 leer. Bl. 2a m. Sign. aij, rot Endreça  ⁌ Ala molt illuſtre e deuotiſſima ſenyoꝛa dona  yſabel de billena digna abadeſſa del moneſtir  dela ſancta trinitat. en valentia.  Moſſen fenollar  (D) schwarz Aquella tan alta : … Bl. 3b Hlzs.Bl. 4a m. Sign. aiiij, rot ⁌ Iſtoꝛia dela paſſio de noſtre ſenyoꝛ deu ieſu criſt  ab algunes altres piadoſes contemplacions ſeguint lo euangeliſta Sant iohan. Parlant per  all Pere martineç : e per tots los altres Moſ-ſen bernat fenollar.  La eſgleſia.  (M) schwarz Oſtrant vn greu planyer : … Sign. b Lo euāgeliſta  … Endet Bl. 81b Z. 8 Mes clarejant : quel ſol alt en lo cercle.  Finis  Iacobo de vila  ⁌ A gloꝛia gran : daquella ſagrada  Cruel paſſio : del rey eternal  Iacobo de vila : ab penſſaffectada  Tenint dins valencia : la ſua poſada  Per dar als deuots : paſt celeſtial  La obꝛa pꝛeſent : per eſſer molt pia  Ha fet empꝛemptar : de bon zel mogut  Y fon acabada : del tot lonzen dia  Del mes de giner. any mil que coꝛria  Quatre cents noꝛanta : e tres ab ſalut.  Bl. 82 leer.
Inhalt: Bl. 4a: Fenollar, Bernat de und Pere Martines: Història de la passió, der Äbtissin des Klosters La Trinitat in Valencia, Sor Isabel de Villena († 1490), gewidmet, die selbst eine Vita Christi verfaßt hat (C 3327 ⸗ 6231, Haebler 690). — 72a: Fenollar, Bernat de und Joan Escrivà: Cobles de la passió de Jesucrist („Contemplació a Jesús crucificat“, Inc. Qui deu vos contempla …); die vierte und neunte Zeile der 46 zehnzeiligen Strophen sind Halbzeilen, die abwechselnd von F. und E. verfaßt wurden ). — 80b: Roís de Corella, Joan: Oració a la S. Verge Maria (Ab plor tan gran que nostres pits abeura …). Vgl. Bibliofilia 1 (Barcelona 1911/14) Sp. 341–43..
Anm. Zum angedruckten Text des Joan Roís de Corella vgl. Garcia Sempere, Marinela: La ‘Oració a la Verge Maria’ de Joan Roís de Corella. In: Proceedings of the Ninth Colloquium. Hrsg. Andrew M. Beresford und Alan Deyermond. London 2000. (Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar. 26.) S. 25–30.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 55. Madrid BN (Digitalisat). Valencia BU (Digitalisat).
H 6967. Aguiló y Fuster 893. 2098. Kurz 145. Haebler 259. Vindel: Arte tip. III 91.39. Bas Carbonell: Valencia 35. IBE 2401. IGI 3819. ISTC if00066500.
Barcelona [BU]. Cagliari BU (def.). Madrid BN. Sevilla *BColomb. Valencia BU
(2 Ex., 1. Ex. def.).
Gesamtüberlieferung: 6 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1978 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW09737.htm • Letzte Änderung: 2011-07-28