09667 Fabri, Sigismund: Prognostikon für Köln auf das Jahr 1493, tschech. [Prag: Drucker des Koranda (Beneda?)]. 
6 Bl. 〈ij, iij〉⁶. 33 Z. Typ. 1:90G. 1 Hlzs.
Bl. 1a Practika Colinſka z Colina Raynu Miſtra Zikmundowa z pruſſtatu Vherſkemu a Czeſkemu Krali geho miloſti poſlana. k lethu boziemu Tiſytziemu Cztirzſtemu Dewadeſatemu Trzetiemu  Hlzs.  Nayiaſnieyſſiemu : Welikomocnemu Kniezeti a panu Panu Wla-diſlawowi Krali Vherſkemu … Z. 6 … Wzkazuge Zigmund z pruſſtatu wyſokeho vtzenie Colinſkeho hwiezdarz ſwepoddane powolne ſluzby naprzed … Bl. 2a m. Sign. ij iaſnoſti wyſwietliti tzo : howiezdarzſtwie leta Syna bozieho Mcccc.  dewadeſateho trzetieho … Endet Bl. 6b Z. 20 W nedieli po Swatem Thomaſſi po poledni .xiij. hodinu .xxxviii. minut : Saturnus mnoho wody z deſſtiuow prziwede a zpuoſobi 
Reproduktionen: Praha NKn (Digitalisat).
Urbánková: Soupis 31. Urbánková: Knihopis XXI. Bošnjak 17. Podlaha 26.Taf. III. ISTC if00026300.
Praha *Kap, NKn
(Fragm.).
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1978 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW09667.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14