09476 Pseudo-Eusebius Cremonensis: Epistola de morte Hieronymi etc., katalan. Barcelona: Pere Miquel, 1493. 
136 Bl. a–hk–s⁸. 30 Z. Typ. 2:140G, 3:102/103G. Init. a, b(Leiste), e, f. 1 Hlzs.
Bl. 1a leer. Bl. 1b Hlzs.Bl. 2a (in Leiste) La vida e tranſit del glorios ſanct iheronim doctor: e illuminador de ſancta  mare ſgleſia.  Interpretacio ďl nom iheronim  Capitol primer.  (I¹⁰)Heronim es dit ď  jerar: … Sign. b pertal  anaſſen ala habitacio o ciutat ço es al re… Endet Bl. 135a Z. 1 … O aguſti molt car ſies remembꝛant de mi enles tues ſantes oꝛacios.  Z. 4 Capitol de gracies. ca. xxxviii  []Oltes gracies ſien fetes … Z. 18 E les coſes mal expoſtes ſieʼ attribuides ala ſua  ignoꝛancia e groſſeria. ſotſmetent aquelles ala  determinacio de ſanta mare ſgleſia humilment  e ab deguda reuerencia.  Diſpōent deu fon ſtampade aqueſta  obra en Barcelōa lāy mil.cccclxxxxiii  per Pere miquel.  Taula per trobar los capitols  … Endet Bl. 136b Z. 29 Capitol de gracies. ca .xxxvii. 
C 2971. Concheff 432. Kurz 199. Haebler 682. Vindel: Arte tip. I 134.79. Ce³ H-265. IBE 6151. Altés-Olivar 194. ISTC ih00265000.
Barcelona BCatal
, BU (def.). San Juan CasaLibro (def.). Stuttgart *LB
. Vic ehem. MBisch.
Gesamtüberlieferung: 5 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1978 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW09476.htm • Letzte Änderung: 2011-10-11