08343 Díez, Fernando: Obra de la sacratíssima concepció de la Verge María. Valencia: Lambert Palmart, 14.IV.1487. 
72 Bl. a–i⁸. 25 Z. Typ. 3:104/105G. Rotdr.
Bl. 1 leer. Bl. 2a m. Sign. a.ij., rot Comença la obꝛa dela ſacratiſſima cōceptio  ďla intemerada mare de deu examinada e dignamēt apꝓuada ꝑ molts meſtres en ſacra  theologia / diuulgada e publicada en la īſigne  ciutat ď valētia dins la caſa dela loable fraria ď ella gloꝛioſa ſenyoꝛa na. En lo any de  noſtre ſenyoꝛ deu jeſu criſt fill ſeu. mil.cccc.lxxxvj. joꝛn dela ſua puriſſima ceptio. A inſtātia ďl noble moſ Ferrādo dieç uere af-fectat uidoꝛ ď ſa majeſtat. ꝑ qui foꝛen donades quatre joyes ſegons ſe moſtra ꝑ quatre  ꝓlechs caſcu ꝑ ſon oꝛde. E comēça lo mer  schwarz Lobꝛer etern / fundant natura humana  Feu la ſemblant / al altaymatge ſua  … Endet Bl. 72b Z. 12 … E perque axi pales  ſia als legidoꝛs com als dictadoꝛs me ſotaſcrich ab mō nom ꝓpꝛi ď ma pꝛomta one  Del tot ve Ferrando dieç pꝛeuere  A laoꝛ e honoꝛ de la puriſſima cōceptio dela  verge maria / E a inſtantia del noble moſſen  Ferrando dieç pꝛeuere: foꝛen empꝛēptades e  acabades les ſents obꝛes per lambert pal-mart alemany en la inſigne ciutat de valētia  En lany ďla natiuitat de ne ſenyoꝛ deu millcccc. lxxxvij. a .xiiij. dies dabꝛil veſpꝛa ď paſqua de reſurrectio 
Anm. 1. Die Liste der am Wettstreit beteiligten Dichter vgl. Aguiló y Fustér Nr 2095.
Reproduktionen: Barcelona BU (Digitalisat).
H 6163. C 1975b. Haebler 228. Bas Carbonell: Valencia 23. Ce³ D-192. IBE 2096. ISTC id00192000.
Barcelona BU. New York HispanSoc (def.).
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW08343.htm • Letzte Änderung: 2013-12-03