10 Bl. 〈aA〉⁶B. 33 Z. Typ. 2:168G, 3:336G, 4:88G. Vereinzelt Min. f. Init. Rubr. β.
Tit. Interpꝛetatiōes  ſomnioꝛū Danielis ꝓphete reuelate ab angelo miſſo a deo ⁊  pꝛimo de diebus lune ⁊ cetera.  Bl. 2a m. Sign. aij [⁶]Rima die videlicet lune … Sign. b Flumen clarum ſignificat ſecuritatem  … Endet Bl. 10b Z. 10 Impꝛeſſum Lyptzk ꝑ Melchioꝛē Lotter  Anno ſalutis ne. Nonageſimonono. 
Reproduktionen: Zürich ZB (Digitalisat).
H 5932. Klebs 319.34. IBP 1832. ISTC id00016530.
Wrocław BU. Zürich ZB.
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW07934.htm • Letzte Änderung: 2013-12-03