07541 Cordiale quattuor novissimorum, katalan. von Bernat Vallmanya. Valencia: [Peter Hagembach und Leonhard Hutz], 8.VI.1495. 
62 Bl. a–g⁸. 30–31 Z. Typ. 1:99G, 2:132G. Init. b, c, d. Min. f. Init. Rubr. α. 4 Hlzs.
Tit. Cordial del anima.  Bl. 1b Hlzs.Bl. 2a m. Sign. aij ⁌ Comēça lo libꝛe deles quatre vltimes y mes darreres coſes: que les creatures apꝛes del viure eſperē. ço  es la moꝛt coꝛpoꝛal … Z. 9 (h)Ajes recoꝛt de tenir en memoꝛia: les vltimes y mes darreres coſes  apꝛes ďla vida ſegueiren: ſi de peccar vols ſcuſar te  en lo capitol .vij. del Eccleſiaſtich … Sign. b tant que lo que ha pꝛes dela terra: ala pꝛimera mate … Endet Bl. 61a Z. 10 … y ales coſes vltimes y darreres pꝛoue-biſſen.  Deo gas.  ⁌ Fon traduhit la pꝛeſent obꝛa intitulada Coꝛdial delanima de vulgar lengua caſtellana en ſtil de valenciana pꝛoſa per Bernadi vallmanya. Secretari  del ſpectable Comte de oliua. E apꝛes empꝛempta-da en la clariſſima ciutat de Ualencia. En lo any de-la deifica incarnacio de noſtre ſenyoꝛ deu Ieſu criſt.  M.cccc.lxxxxv. a. viij de Iuny  Bl. 61b ⁌ Tabula del preſent libre  … Bl. 62 leer.
C 1803a. Kurz 123. Haebler 232. Bas Carbonell: Valencia 52. IBE 1771. ISTC ic00901500.
Palma de Mallorca BP.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW07541.htm • Letzte Änderung: 2012-01-18