52 Bl. a–f⁸g. 31 Z. Typ. 1:108G, 2:65G. Init. b. Einmal Min. f. Init. Rubr. α.
Tit. De quattuoꝛ nouiſſimis  Bl. 2a m. Sign. aij Quattuor nouiſſimoꝝ liber de moꝛte videlicet penis inferni … Sign. b fuerit meminiſſe debet tenebꝛoſi tꝑis et dierum  … Bl. 52a Z. 22 ⁌ Hic poſtremo annectuntur tituli  quattuoꝛ nouiſſimoꝛum.  Bl. 52b ⁌ Pꝛimū nouiſſimoꝝ ē de moꝛte coꝛꝑali. ca .i.  … Endet Z. 18 Libellus quattuoꝛ nouiſſi-moꝛum finit feliciter. 
Reproduktionen: Paris Genev (Digitalisat).
C 1775. CBB 1170. Ce³ C-894. Pell 5079. CRF I 487. Pr 8084. Bod-inc C-451. Sallander: Uppsala 2168. ISTC ic00894000.
Aschaffenburg StiftB. Brussel BR, Franzisk. Cambridge JohnC. Chapel Hill UL. Chaumont BMun. Gent BU. Oxford Bodl. Paris Genev
. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Sankt Petersburg NB. Uppsala UB (def.). Ushaw C. Zürich ZB.
Gesamtüberlieferung: 14 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW07501.htm • Letzte Änderung: 2012-01-06