07437 Consobrinus, Johannes: De iustitia commutativa. Hrsg. Francesco de’ Medici. Paris: [Louis Martineau], 1.VI.1483. 
34 Bl. a–c⁸d⁶e. 34 Z. Typ. 1:83G.
Bl. 1a leer. Bl. 1b [²]agnifico do Nicolao Lipomano patricio veneto ar-tium / doctoꝛi pꝛeſtātiſſimo / ac ſacrarū litterarum peritiſſimo: Frater franciſcus de medicis carmelita .S. P.D.  Peruenit nuper in manus meas opuſculum … Z. 18 … Datū  pariſii kalendas Iunii. Milleſimo quadꝛingenteſimo octua-geſimo tercio.  Bl. 2a m. Sign. a.ii. Pꝛefatio clariſſimi viri ſacre theologie ꝓfeſſoꝛis magiſtri  iohānis cōſobꝛini oꝛdinis gloꝛioſiſſime dei geītricis marie de  mōte carmeli: in libellū de iuſticia cōmutatiua ad reuerendu  poſitum regalis collegii beate marie de anchton ī regno anglie. feliciter incipit.  []Um tua reuerēde pꝛepoſite pꝛeclara humaītas iā  dudū … Z. 29 [²]gregius doctoꝛ aureliꝯ auguſtinꝯ … Sign. b cluſio ꝑ illud qď hētur: e de vſu capio. et longi tēpo. ſcrip.  … Endet Bl. 33b Z. 18 … et aliquid ſi poteſt tradere  pauꝑib ꝑptʾ amoꝛē dei. Qui viuit et regnat īſclā ſclōꝝ ame.  Tractatus ꝑutilimus de iuſticia mutatiua / et arte cāpſoria ſeu cambiis ac aleaꝝ ludo viri clariſſimi ſacre theologie  pꝛofeſſoꝛis eximii magꝛī iohānis cōſobꝛini poꝛtugalenſis oꝛdinis fratrū glōſiſſime dei genitricis marie de mōte carmeli  feliciter explicit. diligēti oꝑa ac īgenti cura ꝑ venerabilē .S.  .T. bachalariū frēm frāciſcū de medicis oꝛdinis ātedicti ⁊ ꝓuintie venetiarum emēdatus. Imſſus vero pariſii kl. Iunii  .M.cccc.lxxxiii.  Bl. 34 leer.
CR 1753. Ce³ C-861. IGI 3177. Pell 3943. CIBN C-571. Pr 7922. BMC VIII 39.IA 39336. Walsh: Harvard 3607. ISTC ic00861000.
Basel UB. Bologna Gy. Boston (Mass.) KressColl. Città del Vaticano BVat. London BL
, MiddleTemple (def.). Paris BN. Washington (D.C.) CatholUL.
Gesamtüberlieferung: 8 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW07437.htm • Letzte Änderung: 2011-12-30