74 Bl. a–e⁸f–i⁶k¹⁰. 2 Sp. 44 Z. Typ. 2:100/101G. Init. e. Min. f. Init. Rubr. β.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 53. Res.Publ. Unit 70. Paris BN (Digitalisat).
HC 5005. C 1595. Claudin IV 31–32. Bechtel C-344. Ce³ C-485. Pell 10045. CRF I 447. CRF VI 616. CRF VII C-10. BSB-Ink C-290. CIBN C-319. Pr 8593. BMC VIII 289.IB 41869. Chantilly 434. Collijn: Stockholm 946. Lökkös: Cat.Genève 152. Walsh: Harvard 3782. ISTC ic00485000.
Aberystwyth NL (def.). Baltimore GarrettL. Cambridge CorpChristC. Cambridge (Mass.) HoughtonL. Chantilly MConde. Genève BPU. London BL
. München SB
. New York MorganL. Paris BN
(3 Ex.), IFrance, Mazarin. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Sankt Petersburg NB. Stockholm KglB (def.). Troyes BMun
. Wien NB
.
Gesamtüberlieferung: 19 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW06689.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14