2 Sp. 30 Z. Typ. 6:160G, 7:80G gemischt mit 12:80G, 9:89G. Init. d, f, g, m, o. Rubr. β, γ. Rotdr. KolTit.
1. Pars hiemalis 3.VIII. Kalendarium.
8 Bl. [a⁸]. 
2. Psalterium.
92 Bl. [a]b–l⁸m. Gez. [1]ij–Fo.xcij.
3. Commune sanctorum.
54 Bl. A–C⁸DE⁶FG⁸H. Gez. Folio  .xciij–Cxvi ij Cxvi–vCxvi. Cxvij–Cxxxix[12] [mit Fehlern].
4. Proprium de tempore.
180 Bl. Aa–Yy⁸[Zz]. Gez. Folium.i.–Cxcij [mit Fehlern].
5. Proprium de sanctis.
62 Bl. Aaa–Ggg⁸Hhh⁶. Gez. Fo.primū–lxi[1].
6. Pars aestivalis. 28. VI. Kalendarium.
8 Bl. [a⁸]. 
7. Psalterium.
92 Bl. [a]b–l⁸m. Gez. [1]ij–Fo.xcij.
8. Commune sanctorum.
54 Bl. A–C⁸DE⁶FG⁸H. Gez. Folio.xciij–Cxvi ij Cxvi–vCxvi. Cxvij–Cxxxix[12] [mit Fehlern].
9. Proprium de tempore.
160 Bl. aa–vv⁸. Gez. Folium i.–Clix. [mit Fehlern].
10. Proprium de sanctis.
196 Bl. AA–ZZ⁊⁊⁸. Gez. Folium i.–Cxcix [mit Fehlern].
C 1277. Bohatta: Lit.Bibl. 240. Altmann: Brandis, Moritz 69. Pr 2765. BMC II 600.IA 10969. Kind: Göttingen 938. ISTC ib01162275.
Göttingen SUB
(unvollst.). Halberstadt Gy (2 Ex., 1. Ex. z.Z. Moskva GosB Perg., unvollst., ehem. 2. Ex. Perg., unvollst.). London BL
(Perg., unvollst.). Sankt Petersburg NB (2).
Gesamtüberlieferung: 5 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05351.htm • Letzte Änderung: 2010-12-28