610 Bl. a–g¹⁰h⁸i–zA¹⁰B⁸C–ZAABB¹⁰CC⁸aa–ll¹⁰mm〈i–iiii〉⁸. 2 Sp. 46–47 Z. Typ. 1:105G. Min. f. Init. Rotdr. KolTit.
Bl. 1 leer. Bl. 2aα m. Sign. a ij, Kopf Pocžinaſe przedmluwa. Z. 1, rot Žadoſti welikee byl nieyaky Paulin.  kniez pocztiwy. aby mohl rozumieti  Piſmom ſwatym. a od tohoto ſe ſwieta odtrnuti Y pſal k ſwatemu Jeronymowi. po nieyakem bratru Ambrožowi. otazku cžinie naniem mohlliby ſam  bez vcžitele/a bez miſtra rozum piſma  ſwateho mieti. … Z. 15, schwarz Capitola ..  (b)RUTR [(b) rot ] Ambrož. twe mi dary přineſw podal  mi ſpolu y prze vtieſſene Epiſſtoli  … Sign. b yazyk gich. atby žadny neporozumiel  … Endet Bl. 602bβ Z. 27 … Miloſt pana naſſeho Gežiſſe Kryſta ſewſſemi wami. AMEN  Praczy teto a diela. knih tiechto zakona  božieᵒ konecz včinien g ſſtiaſtnie. w ſlawnem Mieſtie Starem Pražſkem. kteružto praczy. ſlowutni mužie a mieſſtianee Pan Jan pytlik. a pan Sewerynkramař toᵒ leta konſſelee: a Pan Jan od  čapuow. a pan Matieg od bieleᵒ lwa ꝓhledagicze naprzed keczti a  chwale bo⸗žie. a k dobreᵛ a počeſtnemu koruny ſlawne zemie cžeſke. a ku proſpiechu wiernych Cžechow y Morawanow. ſnaž⸗nie przed ſe wzemſſe. przinie Naklady  znamenite cžinili ſu: a mužow vcženych  Miſtruow Pražſkych: a ginych w za⸗konie božié rozumnych. wtō vžiwagice  pomoczy przy wykladech ſluſſnych a wych. tak až k koncy tuž cy prziwedli  A to leta božieᵒ tiſyczieᵒ cžtyrzſteᵒ oſmdeſateho oſmeho Mieſyecze Srpna.  Bl. 603aα m. Sign. i, rot Pocžina ſe Regiſtrū to gī prawidlo na  Epiſſtoly a na Cžtenie. kterež ſe cžtu w  Koſtelech przes rok. … Endet Bl. 610aβ Z. 47, rot konecz schwarz newiete dne ani hodiny.  Bl. 610b leer.
Anm. Swann Galleries (New York) 27.X.2015 Nr 139 (Fragm. 1 Bl.).
HC 3161. Tobolka: Prvotisky 2. Urbánková: Soupis 13. Urbánková: Knihopis IX. Bošnjak 8. Ce³ B-620. CIH 678. Feigelmanas 93. IBS 265. IGI 1695. Pell 2367. BSB-Ink B-501. CIBN B-455. Pr 9468. BMC III 808.IB 51405. Bod-inc B-340. Dokoupil 247. Lökkös: Cat.Genève 81. Myšák: Kremsier B-19/1. B-19/2. ÖNB-Ink B-423. Riedl 199–204. 204a. Walsh: Harvard 1270. ISTC ib00620000.
Bloomington LillyL. Boston (Mass.) PL
(def.). Bratislava Akad, UKn. Brno LArch
, UKn (4 Ex.). Budapest BN, BU. Cambridge UL
(def.). Cambridge (Mass.) HoughtonL. České Budějovice M (2 Ex.), SKn (3 Ex.). Cologny BBodmer. Esztergom BMetr. Firenze BN. Genève BPU. Hradec Králové M (4 Ex.). Humpolec M
. Křivoklát Fürstenberg (def.). Kroměříž Erzbisch
(2 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def.). Litoměřice SArch. London BL
. Marburg UB. Martin NKn. Moskva BU, GosB, HistB. München SB
. Nelahozeves Lobkowitz. Netstal MandlStift. New York MorganL, PL (2 Ex.). Odessa NaukB (2 Ex.). Olomouc SKn. Oxford Bodl. Paris BN. Plzeň SKn (2 Ex.). Praha Akad, KunstM, NKn (4 Ex.), NM (9 Ex.), Präm (3 Ex.). Princeton ScheideL. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Sankt Petersburg NB. Stuttgart LB
. Szombathely Bisch. Tábor M. Valašské Meziříčí M. Vilnius Akad. Wien NB
.  — Van Kampen (Orlando) (def.).
Gesamtüberlieferung: 77 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW04323.htm • Letzte Änderung: 2012-11-26