54 Bl. Aab⁶cd⁶ef⁶gh–k⁶. 36 Z. Typ. 7:80G, 9:280G, 10:155G. Init. e, f. Rubr. ε. TitHlzs. B. KolTit.
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
H 1937. Klebs 120.22. Schr 3388. VK 182. CBB 353. Ce³ A-1196. CIH 350. IBP 608. IGI 954. Pell 1454. CRF V 87. VB² 978.10. BSB-Ink A-837. CIBN A-662. Pr 1349. BMC I 289.IA 4679. Borm: IG 248. Sack: Freiburg 330. Wilhelmi: Greifswald 66. ÖNB-Ink A-537. ISTC ia01196000.
Basel UB. Berlin SB. Città del Vaticano BVat. Freiburg UB. Göttingen SUB. Greifswald GeistlMin. Hartford TrinityC. Koblenz Gy. Köln UStB. Le Mans BMun. Liège BU. London BL, WellcomeMedL. Mainz GutenbergM. Milano BNBraid. München SB (2 Ex.). Paris BN. Philadelphia UL. Poznań Erzbisch. Salzburg BenediktPeter. Sankt Petersburg NB. Stuttgart LB. Wien NB. Wolfenbüttel HerzogAugustB (2 Ex.). Wrocław BU.
Gesamtüberlieferung: 27 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttp://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW02827.htm • Letzte Änderung: 2012-11-26