156 Bl. A²a–t⁸v². Gez. [2]Fo.i.–C.liiii. 31 Z. Typ. 3*:64G, 7:95G. Init. f. Rubr. α, β. DrM III.
Reproduktionen: London BL (Digitalisat).
Duff-Hellinga 37. Ce³ A-1156. Pell 14. CIBN A-630. BMC XI 295. Bod-inc A-464. Walsh: Harvard 4021a. Whitesell: Harvard S1-4021c. ISTC ia01156000.
Cambridge (Mass.) LawSch (2 Ex.). London BL
(2 Ex., 2. Ex. Bl. 1 u. 2 fehlen). Manchester RylandsL
. Oxford Bodl. Paris BN (def.). Philadelphia FreeL.
Gesamtüberlieferung: 8 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW02743.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14