02333 Aristophanes: Comoediae novem. Hrsg. Marcus Musurus. Venedig: Aldus Manutius, 15.VII.1498. 
348 Bl. 〈24〉⁸α–γδ¹⁰ε–ξο¹⁰π–ω⁶A–E⁸Z⁶H–Λ⁸MN–O⁸Π¹⁰P⁸Σ⁸T⁶. BlKust. Text von Kommentar umgeben. 31–33, bzw.41–43 Z. Typ. 1:146Gr, 2:114R, 7:114Gr. Init. b, c, f, g. KolTit.
Tit. ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ ΚΩΜῼΔΊΑΙ ἘΝΝΈΑ  ARISTOPHANIS COMOEDIAE NOVEM:  …Z. 12Ἐπίγραμμα εἰς ἀριστοφάνη.  … Bl. 1bAldus Manutius Romanus Danieli Clario Parmenſi .S.P.D.  …Bl. 2a m. Sign. 2 Z. 9 Vale. Vene-tiis tertio Idus Iulias .M.IID.  Μάρϰοσ Μουσοῦροσ ὁ Κρὴς τοῖς ἐντευξομένοις εὖ πράττειν.  …Bl. 2b Z. 22Σϰιπίωνοσ Καρτερομάχου τοῦ πιστωριέωσ  … Bl. 3aἘΚ ΤΟΎ ἘΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ ἨΦΑΙΣΤΊΩΝΟΣ, ἘΠΙΤΟΜῊ ΤΝ  ἘΝΝΈΑ ΜΈΤΡΩΝ.  …Bl. 8b Z. 17Τά τοῦ δράματος πρόσωπα.  Bl. 9a m. Sign. α LeisteἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ ΠΛΟΤΟΣ.  Καρίων οἰϰέτησ.  ()Σ Ἀργαλέον πρᾶγμ᾿ ἐστὶν  ὦ ζεῦ ϰαὶ ϑεοί  Δοῦλον γενέσϑαι παραφρονοῦντος δεσπότου.  …Kommentar (³)Σ ἀργαλέον. ὁ ϑε-ράπ δυσφορεῖ του  δεσπότου ἑπομένου τυφλῷ ἀνδρί. … Sign. b Χο. Ὀυϰοῦν ὁρᾷσ ὁρμωμένουσ ἡμᾶς πάλαι προϑύμως  Endet Bl. 346a Z. 18Εὐαί ως ἐπί νίϰη εὖ αἶ. εὖ αἶ. εὖαἶ. εὖαἶ. εὖαι.  Ἀριστοφάνους ἐϰϰλησιαζουσῶν Τέλος  Bl. 346b Registrum in 4 Sp. Endet Bl. 347a Sp. 4 Z. 21ΤΈΛΟΣ.  Bl. 347b Registrum 6 Z.Venetiis apud Aldum .M.IID. Idibus Quintilis.  In hoc idem quod in aliis noſtris impetrauimus.  Bl. 348 leer.
Anm. 1. Bl. 3a auch m. Sign.3 (Ex. Darmstadt ULB). Vgl. zusätzlich CIBN A-503.
Anm. 2. Beigaben s. Botfield S. 217–221.
Anm. 3. Druckvorlage (für Plutus): Sélestat BVille, Ms. 347. Vgl. Lane Ford, Margaret: Author’s Autograph and Printer’s Copy. Werner Rolewinck’s “Paradisus Conscientiae”. In: Incunabula. Studies in Fifteenth-Century Printed Books presented to Lotte Hellinga. Hrsg. Martin Davies. London 1999, S. 109–128 Nr 35. — Vgl. Plácido, Domingo: Aristófanes como fuente de la historia social, Acarnienses, 1–42. In: Pecia Complutense 9(17) (2012) S. 1–13 [30.I.2014].
Anm. 4. Shapero Rare Books (London) 75 Incunables from the Bibliotheca Philosophica Hermetica (2012) Nr 71. — Stéphane Clavreuil Rare Books (London) Rare Books & Manuscripts. London Book Fair (24.–26.V.2018) Nr 4.
HC 1656. Sander 580. Renouard S. 16.3. CBB 288 u.Suppl. Ce³ A-958. CIH 280. Feigelmanas 34. IBE 516. IBP 464. IBPort 160. IDL 394. IGI 790. IJL² 030. Pell 1174. Rhodes: Greece A14. CRF I 113. CRF II 31. CRF III 78. CRF V 67. CRF VI 174. CRF XI 78. CRF XII 63. CRF XIII 231. CRF XVII 49. VB 4503. BSB-Ink A-673. CIBN A-503. Pr 5566. BMC V 559.IB 24470. Bod-inc A-383. Borm: IG 204. Chantilly 140. Collijn: Stockholm 92. Collijn: Uppsala 145. Günther 3462. Kind: Göttingen 78. Madsen 297. Oates 2183. ÖNB-Ink A-416. Raffel: Weimar 24. Rhodes: Oxford 129. Scardilli-Venezia 32. Schlechter-Ries 121. Sheehan: Vaticana A-404. Walsh: Harvard 2663–2665. ISTC ia00958000.
Amherst C (Fragm.). Amsterdam ehem. BPhilHermet. Antwerpen MPlantin. Arezzo BCiv. Ascoli Piceno BCom (def.). Athēnai Bule, Gennad, NB. Athos KlMLauras. Austin UL (2 Ex.). Baltimore ArtM. Basel UB. Berkeley UL. Berlin *SB
(2 Ex., 1. Ex. leere Bl. kapa 8 und Tau 6 fehlen). Bethlehem UL
. Bloomington LillyL. Bologna BU. Bonn ULB
. Boston (Mass.) PL. Brescia BQuerini. Brussel BR. Buenos Aires BN. Cagliari BU (def.). Cambridge CatharineC, CorpChristC, EmmanuelC, JohnC, KingC, NewnhamC, PembrokeC, PeterHs, TrinityC (3 Ex.), UL (def.). Cambridge (Mass.) HoughtonL (3 Ex.). Catania BCiv. Châlons-en-Champagne BMun. Chantilly MConde. Charlottesville Sch (aus 2 Ex. zusammengesetzt, def.), SmallL
. Chatsworth L. Chicago NewberryL. Città del Vaticano BVat (5 Ex.). Clinton HamiltonC. Cologny BBodmer. Córdoba Catedr. Corning M. Dallas BridwellL. Darmstadt ULB. Dessau LB
. Dublin TrinityC (2 Ex.), WorthL. Dubuque C. Durham UL. Edinburgh NL
, UL (2 Ex.). El Escorial RB. Erlangen UB. Eton C. Eugene UL. Evanston UL. Firenze BLaur, BN, BRiccard, BRidolfi. Genova BDurazzo, BU. Gent BU. Glasgow UL
(2 Ex.). Göttingen SUB
. Groningen BU. Haag KglB
(3 Ex.), MMeerman
. Halle ULB. Hamburg SUB
. Hanover DartmouthC. Heidelberg UB
. Helsinki NB. Hino UL. Jena ULB. Istanbul SarayiM
. Ithaca UL. Karlsruhe LB
. Kiel UB
. Klagenfurt UB. København KglB. Köln UStB
. Kozanē B. Kraków BU. Lawrence UL. Leeuwarden Buma
. Leiden BU
. Leipzig StB
, UB
. León BP. Lesbos KlLeimon. Liverpool UL. London BL
(4 Ex.), PaulSch, VictoriaAlbertM. Los Angeles UCaliforniaL. Lyon BMun (def.). Macerata BCom. Madrid BU, FundacMarch, PalacR. Manchester RylandsL
. Messina BU. Middletown UL. Milano BAmbros, BNBraid, BTrivulz. Modena BEst. Montpellier BU, BVille. München *SB
(3 Ex., 3. Ex. Fragm.), UB
. Nantes BMun. Napoli BN (2 Ex.), BU, ehem. Orat. Nelahozeves Lobkowitz. New Haven UL (2 Ex.). New York ButlerL, MorganL, PL. Nicosia BCom
. Nürnberg StB
. Oldenburg LB. Oslo NB. Oxford AllSoulsC, BalliolC, Bodl (3 Ex., 1. Ex. def.), BrasenoseC, ChristCh, CorpChristC, ExeterC, JohnC, MertonC, NewC, OrielC, QueenC, WadhamC. Padova BU, Sem. Palermo BCom (2 Ex.), BRegion. Paris BN (7 Ex.), ImprN, Mazarin (def.). Patmos KlIoannu. Perugia BAugust. Philadelphia FreeL, UL. Piacenza BCom. Postel Präm. Poznań Erzbisch. Princeton ScheideL, UL (2 Ex.). Providence HayL. Provo UL. Rennes BMun
. Roanoke UL. Roma BAlessandr, BCasanat, BCorsin
, BN
(2 Ex.). Rostock UB
. Rotterdam MBoymans. Rouen BMun. Salamanca BU. San Francisco UL. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Sankt Petersburg NB. Satu Mare BJudet. Sevilla BColomb. Shrewsbury Sch (def.). Siena BCom. Soria BP. Stanford UL. Stockholm KglB. Strasbourg BNU. Stuttgart *LB
. Tokyo WasedaUL. Torino BNU (2 Ex.). Toulouse BMun. Troyes BMun. Tübingen UB
(2 Ex.). Udine Erzbisch. Uppsala UB. Urbana UL. Utrecht BU
. Västerås StB. Valletta NL. Venezia BNMarc, Lyz, Sem. Verona BCiv. Vicenza BBertol. Vilnius Akad
. Warminster LongleatHs. Washington (D.C.) LC (4 Ex.). Weimar HerzoginAnnaAmaliaB
. Wesel StArch. Wien LiechtensteinB, NB
(3 Ex.), UB
. Wiesbaden LB
. Williamstown ChapinL. Winchester C. Windsor RL. Wolfenbüttel HerzogAugustB. Wrocław BU (def.). Würzburg UB
(def.). Zeitz Stift.  — Brooker (New York) (def.). Dapergolas (Athen) (2 Ex.). Gordan (New York). Holkham Hall (Norfolk). Karavias (Athen). Koutarelli-Loverdou (Athen). Koumousis (Athen). National Trust (England). Papathomopoulos (Athen).
Gesamtüberlieferung: 254 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen und mindestens 1 Exemplar in Privatbesitz nachgewiesen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW02333.htm • Letzte Änderung: 2012-11-26