16 Bl. [ab⁸]. 20 Z. Typ. 1:95R. Rubr. α.
Bl. 1a Modus cōfitendi cōpoſitus ꝑ  R. em Andream hiſpanū ſcē  Ro. eccľie penitentiariū:  ⁌ Quoniā omni cōfitenti neceſſarium eſt hanc generalē confeſſionem  de ⁊ facere … Endet Bl. 16b Z. 17 … quas pro eis meruiſti: et ad  acquiſitionē gratie in preſenti ⁊ vite eterne: in futuro ſeculo. Amen.  Finit modus confitendi. 
Vorlage: Palermo BCom (Digitalisat). Li Calsi (m. Abb. v. Bl. 1a u. 16b).
Anm. Li Calsi, Giuseppina: Catalogo degli incunabuli della Biblioteca Comunale di Palermo. Palermo 1978. (Centro di studi filologici e linguistici Siciliani. Bollettino. Suppl. 4.) S. 197 App. I.
ISTC ia00659350.
Palermo BCom
.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0176920N.htm • Letzte Änderung: 2011-06-15