1 Bl. eins. bedr. 394 × 287 mm. Z. 6–18 u. 22–73 in 2 Sp. 73 Z. Typ. 4:150G, 9:87G. Init. aa(?). Rubr. δ. Leiste. Rotdr.
Faks. Heitz-Haebler 94.
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
Einbl 340. VE15 A-459. BSB-Ink A-419. Ohly-Sack 118. ISTC ia00521900.
Colmar BVille
. Frankfurt (Main) UB (Fragm.). München SB
(3 Ex.). Nürnberg GermanNM.
Gesamtüberlieferung: 6 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW01538.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14