1 Bl. eins. bedr. ? × 303 mm. Z. 34–[94] in 4 Sp. 57+?+42 Z. Typ. 4:93G, 8:188G. Init. c, d. Rubr. α. 2 Finsternisscheiben. Rotdr.
Faks. Heitz-Haebler 78.
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
C 2268. Einbl 279. VE15 A-382. BSB-Ink A-393. Pr 2842. BMC II 618.IC 11363. Pascher: Kärnten 112. ISTC ia00517900.
London BL
(Fragm.). München SB
(2 Ex.). Sankt Paul Benedikt (def.).
Gesamtüberlieferung: 4 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW01482.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14