1 Bl. eins. bedr. 375×275 mm. Z. 11–24 u. 32–62 in 2 Sp. 71 Z. Typ. 11:156G, 12:81G. Init. d. Rubr. ι. Winkelleiste. 2 Finsternisscheiben. DrM I. Rotdr.
Winkelleiste. Darin Z. 1 (A)uf [A rot] das  .XC. iare minder zale iſt diſe tafel newer vnd voller monde  in der loblichen ſtadt Bamberg gemacht. Suntagbuchſtab C die gulden tzal ix. … Z. 6, rotschwarz Die newen vnd vollen monde erkenne alſo … Z. 25, rotschwarz Hernach volgen die tag gutes aderlaſſens … Z. 63 Jtem welchem obgeſchriben tag das tzeichen des widers tzu geſchꝛiben wirdt … Endet Z. 69, rotschwarz Die ander gantze hedeckung des monds wirt am ſamſtag nach katheriue frue voꝛ tage anfahend voꝛ funfen auff ein ſtunde tzu nemen in  finſterung auff anderthalbe in gantzem ſchadwen ſtende darnach abnemen mit merung de lichtes tzu riſte gende : Jn geſchefften betrigligkeit mit hinderung der gemeine :  Darunter 2 Finsternisscheiben und Druckermarke, rot.
Faks. Hofmann-Randall B 13.
Einbl 243. VE15 A-333. Geldner: Bamberg 95. Ce³ A-516. ISTC ia00516000.
Erlangen UB
(Fragm.). Nürnberg StB†
. San Marino (Calif.) HuntingtonL
(def.).
Gesamtüberlieferung: 3 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW01442.htm • Letzte Änderung: 2010-08-10