1 Bl. eins. bedr. Z. [8]–[22] in 2, Z. [28]–[79] in 3 Sp. [79] Z. Typ. 1:92G, 3:148G. Init. d. Rubr. β. Eine Finsternisscheibe.
Z. 1 (A)[…]  Z. [2] Eccleſia cani Eſto mihi 9. Ebdomade Cōcurrētes .3. dies. Mobilia feſta hoc oꝛdine ꝑagen Septuageſima mū  feſtum mobile dominica ante Juliane … Z. [6] ⁌ Luminariū coniūctōes et oppoſicōes vere diebus equatis ad meridianū Jnclite ciuitatis Patauien … Z. [23] ⁌ Sequūtur nūc tꝑa fleobothomie … Sp. 2 Z. [72] Octaua decēbꝛis lūa eclipſabi īcipiēs a 6. minuto pꝯ  hoꝛā ciā a meriidiē ⁊ mīabi pꝯ ſextā minuto ſexto  Darunter Finsternisscheibe. Endet Sp. 3 Z. [78] Decēbꝛis 7 expul ī po fleg eua  24 ⁊ 25 b ī foꝛ ⁊ di pur melan 
VE15 A-328. Pascher: Kärnten 108. ISTC ia00514830.
Sankt Paul Benedikt.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW01436.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14