00674 (Pseudo-)Albertus Magnus: Liber aggregationis, katalan. Barcelona: Pedro Posa, 20.XI.1499. 
108 Bl. a–n⁸o. Gez. [2]iii–cviij. 32 Z. Typ. 4**:135G, 6:94G. Init. h. Rubr. α.
Tit., xylogr queſits.  Bl. 2a Comencan los queſits o perquens del reuerent meſtre Albert gran del orde de fra-res predicadors e Archebiſbe de Colūya meſtre en ars e en ſacra theologia e epiſcopb excellentiſſim. En lo qual libre declara  marauelloſos ſecrets … Sign. b payt. Lo molto donchs quant es vell be que ſia de natura … Endet Bl. 108 fon ſtāpada la preſent obra en Barcelona : per Pere poſa.  E acabada a xx de Noembre Any .M.cccc.lxxxxix. 
Anm. Ausg. Girolamo Manfredi: Quesits o perquens (un regiment de sanitat i un tractat de fisiognomia). Ed. crít. d’ Antònia Carré. Barcelona. 2004. — Vgl. Carré, Antònia/Cifuentes, Lluís: Quesits (Barcelona, Pere Posa, 1499): una traducció catalana desconeguda del Liber de homine (Il perchè) de Girolamo Manfredi amb filtre napolità. In: Arxiu de Textos Catalans Antics 20(2001) S. 543–560 [8.III.2010].
C 205a. Haebler 10. IBE 201. ISTC ia00263700.
Barcelona BCatal
(def.), BU
. Madrid AcadHist. Valencia BU
.
Gesamtüberlieferung: 4 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW00674.htm • Letzte Änderung: 2021-06-28