90 Bl. a–k⁸l¹⁰. Gez. [1]i–lxxxix. 19 Z. Typ. 5:160G, 6:160G, 8:310G. Init. d, e, g. Rubr. α. Notenlinien. Rotdr.
Tit., rot Agenda  Bl. 2(a2)a m. Blz. i, rot Benedictio ſalis et aque dicis diebꝯ.  (A) schwarz diutoꝛium noſtrum in nomine di  Qui fecit celum et terram. rot Oratio.  schwarz [³]exoꝛcizo te creatura ſa-lis ꝑ deum  rot schwarz viuū ꝑ deum rot schwarz verū per deū rot ✠  schwarz ſct. ꝑ deū  te ꝑ heliſeū ꝓphetā  in aquam mitti iuſſit … Sign. b dibus tuis diuino fonte purga … Endet Bl. 88(l8)a m. Blz. lxxvi Z. 12 … Et vidimꝯ gloꝛiā eiꝯ gloꝛiā  quaſi vnigeniti a patre Plenum gratia et veritate. rot Reſponſoꝛium schwarz Vox  tonitrui tui in rota iohannes  rot ⁌ Impꝛeſſum Magdeboꝛch ꝑ Mauritiū Brandi Anno di M cccc xcvij  Bl. 88(l8)b Incipit regiſtrum  … Endet Bl. 90(l10)a m. Blz. lxxxix Z. 5 Explicit regiſtrum  Bl. 90(l10)b leer.
Anm. Bl. 88a auch abw. Z. 14 … gracia et verttate … (CIBN, z.B. Paris BN).
Reproduktionen: Berlin SB (Digitalisat).
H 368. Altmann: Brandis, Moritz 56. Pell 235. VB 1500. CIBN A-88. Embach: Trier 2. Hubay: Eichstätt 10. Voulliéme: Trier 880. ISTC ia00161700.
Berlin *SB
(2 Ex., 1. Ex. Perg., Bl. 54 fehlt). Eichstätt UB (def.). Magdeburg StB. Paris BN. Racibórz ehem. Gy. Trier DomB (def.). Zwickau RatsSchB (def.).
Gesamtüberlieferung: 8 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW00467.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14