0021010N Adam. De creatione Adae, tschech. [Pilsen: Nikolaus Bakalar, um 1498]. 
17+3(?) Bl. Typ. 1:108G.
Bl. 1a Naſſeho otcze Adama Y tudijež Ewy  matky naſſie žiwot Pocžina ſe ſſtiaſtnie  [³]Dam a Ewa Když gſu byli  z rage wyhnani Včinili ſobie  ſtan … Lage b nieli Tehdy hnedky přiſſel geſt nepřietel  … Bl. 16b Z. 20 … rucho gegie nani iakžto kudele za  palilo Y lekla ſe Maximilla welmi too… Endet Bl. ? Z. 1 … gijm byl angel přikazal mrtwee pocho  wawati Y vkazal ſe gim tu Michal … Z. 17 … po potopou ty dſky od mnohych  lidij gſu widieny. a to piſmo teno  [Doko]nal ſe žiwot Ada[mo]w a  [Ewy]
Vorlage: Urbánková.
Tobolka: Prvotisky 31. Urbánková: Soupis 43. Urbánková: Knihopis XLIX. Bošnjak 31. ISTC ia00044500.
Praha Präm
(def.).
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0021010N.htm • Letzte Änderung: 2009