00058 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Ungläubigen. 1490, katalan. [Huete: Alvaro de Castro, nicht nach 31.X.1490]. 
1 Bl. eins. bedr. 147 × 151 mm. 37 Z. Typ. 2:70G, 3:103G. Init. d. Rubr. γ.
Z. 1 (A)GLIA ellooꝛ de deu tot poderos ⁊ ēxalçamēt de noſtra ſanta fe catholica lo noſtre molt ſāt pare ſiſto rt ꝑ ſes  bulʾs atorga atots los fills creſtians homens ⁊ dons  ꝑla ſata guerra es fa tra los moros de granda … Z. 24. ⁌ Foꝛma de abſoluçio  … Endet Z. 34 … ⁊ p quāto vos   donaſtes quatre realʾs ſō les dues terçias paꝛtes dela cātitat  vos auyē adonaꝛ ſegons voſtre eſtat les les dos terçias parts ara  noſtre molt ſant pare reduy la dita cātitat ꝑaco guanyaſtes les graçies efacultats ſus dites dada a  dia de  del  any de lxxxx 
Einbl 39. Martín Abad: Cum figuris 308. Haebler 99. IBE 1309. ISTC ii00130900.
Barcelona BCatal
(Perg. hsl. ausgefertigt 31.X.1490).
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW00058.htm • Letzte Änderung: 2009-08-04