1 Bl. eins. bedr. 43 Z. Typ. 3:104/105G, 4:142G. 1 Hlzs.
Z. 1 A gloꝛia e laoꝛ de de […]deros e a exalçament de noſtra ſancta fe catolica  ne molt ſanct pare ſixt q[…]atoꝛga a tots los fels xians homens e denes qui ꝑ ala ſanta guerra s  fa contra los moros de g[…] … Z. 28 Foꝛma de abſolucio.  … Endet Z. 40 … E ꝑ qua[…]os […] hauen  donat quatre reals d'ar[…]les dos terceres parts dela quantitat  vos hauieu a da […]ſtat a les  quals dos terreres par[…] ſanct pare reduhi la dita quantitat per ço haue[…]any […]cies e […] tats damunt dites. D[…]es de Any .M.cccc.lxxxx.  Hlzs. 
Vorlage: Vindel.
Martín Abad: Cum figuris 286. Vindel: Arte tip. III 140.30. Bas Carbonell: Valencia 28. IBE 1313. ISTC ii00130700.
Barcelona BCatal
(2 Ex., 2. Ex. Fragm.).
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0005710N.htm • Letzte Änderung: 2009