1 Bl. eins. bedr. 145 × 162 mm. 39 Z. Typ. 2:70G. Init. d. Rubr. β.
Z. 1 (A)laoꝛ e glʾia de Noſtre ſenioꝛ deu tot poderos/ e exaltacio de noſtra ſtā fe catholica xiana/ Noſtre ſāt pare Sixt quart  / ab ſes bulles atoꝛga a tots feels xians/ homens/ e dons:  ꝑ ala ſctā guera s fa tra los moꝛos de granada … Z. 26… Dada a  de  Ani  M.cccc.lxxx  ⁌ Foꝛma de abſolucio  … Endet Z. 38 … ⁊ abſolre de tots ſos peccats ⁊ caſes ala  ſctā ſeu apoſtolica no reſzuats/ en cara  la abfolucio de alls ſia refzuada als Arbiſbs ⁊ biſbs/ o altrs lſeuol lats. 
IBE 1304. ISTC is00570600.
Barcelona ArchHist. Madrid ArchN. Montserrat Benedikt.
Gesamtüberlieferung: 3 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW00052.htm • Letzte Änderung: 2012-04-17