1 Bl. eins. bedr. 146 × 148 mm. 43 Z. Typ. 1*:68G. Init. e.
Z. 1 (A) GLORIA ⁊ laoꝛ de deu tot poderos ⁊ enxalçament de ne ſanta fe catholica Ne ſant pare papa Sixto quart  ꝑ ſes bulles ha atorgat atots los feeles xians homēs ⁊ dones ꝑla ſancta guerra s te de fer cōtra los moros de granada … Z. 29 … Dada  Dies de  Any de mill ⁊ trec ts ⁊ huytanta ⁊.   Z. 30 LA FORMA DELA ABSOLVCIO.  … Endet Z. 42 … ⁊ abſolrels de tots lurs peccats ⁊ caſos ala ſancta ſede apoſtolica no reſeruats encara que la abſolucio  dels fos reſeruada alos arcebiſbes o biſbes o aquals ſe vol altres prelats 
Einbl 35. Haebler 95. IBE 1303. Bod-inc S-230. ISTC is00570800.
Barcelona BCatal
(Perg.). Madrid AcadHist
(Perg.). Oxford Bodl
(Perg.).
Gesamtüberlieferung: 3 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW00049.htm • Letzte Änderung: 2010-08-17