1 Bl. eins. bedr. 157 × 145 mm. 45 Z. Typ. 1*:68G. Init. e.
Z. 1 (A³) GLORJA ⁊ laoꝛ de deu tot poderos ⁊ enſalçament de ne ſanta fe catholica Noſtre ſant pare papa Sixto  quart ꝑ ſes bulles a atorgat atots los feeles xians homcs ⁊ dones  ꝑ la ſancta guerra s te de fer cōtra los moros de granada … Z. 30 Dada  Dies de  Anyo de mill ⁊ trecēts ⁊ vuytanta ⁊.   LA FORMA DELA ABSOLVCIO.  … Endet Z. 44 … ⁊ abſolrels de tots lus peccats ⁊ caſos ala ſancta ſede apoſtolica no reſeruats encara  la abſolucio dels fos reſeruada alos arçabiſbes o biſbes o aquals ſe vol altres prelats 
IBE 1302. ISTC is00570700.
Barcelona BCatal
(Perg.).
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW00048.htm • Letzte Änderung: 2010-08-17