1 Bl. eins. bedr. 200 × 170 mm. 39 Z. Typ. 2:70G.
Z. 1 (A¹) laor e gľia de Noſtre ſenioꝛ deu tot poderos/ e exaltacio de noſtra ſta fe catholica xiana/ Noſtre ſant pare Sixt art  ab ſes bulles atorga a tots feeľs xians/. homens/ e doňs/.  ꝑ ala ſctā guera s fa contra los mores de granada …  …  l seuol cōfeſſor  elegirā clergue/ o religios/ los puxa aſolre/ o atoꝛgar plenaria remiſſio/ o Indulgēcia … Z. 26 … Dada a  Ani/ .M.ccccolxxxo.   Forma de absolucio  Miſereatur tui omnipotēs deꝯ ⁊  Per la autoritat de deu tot poderos … Endet Z. 39 … la abſolucio de alls ſia reſzuada als Arbiſbs ⁊ biſbs/ o altrs l ſeuol lats/. 
Vorlage: Zaragoza Pascual (Abb. u. Beschreibung).
Anm. Vgl. Zaragoza Pascual, Ernesto: Una edición incunable desconocida de la bula de indulgencias en favor de la guerra de Granada (1483–1484). In: Hispania Sacra 39(1987) S. 49–53.
IBEAdic 6309. ISTC ii00064250.
Sant Feliu de Guíxols ArchMun.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0004720N.htm • Letzte Änderung: 2009-08-04