Ferdinand II., König von Aragonien
Ferdinand II. (✽ 10.III.1452 Sos/Aragonien, † 23.I.1516 Madrigalejo), König von Aragonien, Katalonien und Valencia, als Ferdinand V. zusammen mit Isabella (✽ 22.IV.1451 Madrigal de las Altas Torres, † 26.XI.1504 Medina del Campo) auch Herrscher über Kastilien. Weitere Gesetze finden sich in den zeitgenössischen Gesetzessammlungen wie z. B. den Usatges de Barcelona e constitucions de Catalunya (CR 5914).
s.a. Ferdinand V. und Isabella, Könige von Spanien
Vgl. Ureña y Smenjaud, Rafael de: Historia de la literatura jurídica española. Madrid, 1906
Übersicht
in 9742
in 9742
9741
in 9742
9750
9743
9747–9749
9745.9746
in 9742
in 9742
974920N–974940N
9744
09741 Ferdinand II., König von Aragonien: Capítols i ordinacions sobre los drets del general. 8.X.1481. [Barcelona: Pedro Posa]. 
10 Bl. [a¹⁰]. 33 Z. Typ. 1:110G.
Bl. 1a Capitols e oꝛdinacions nouellament fetes per la  coꝛt general del pꝛincipat de Cathalunya : quis celebra enlo capitol dela ſeu de barcelona a vyt dies  del mes de octubre del any mil quatre cents vytāta hu ſobꝛe los drets del general : ço es deles entra-des e exides.  En nom deu ſia e dela gloꝛioſa veꝛge …  … la  coꝛt general del pꝛincipat de Cathalunya la qual …  … don Feꝛꝛando per la  gracia de deu … Z. 18 … celebra als catalans enlo capitol dela ſeu dela  ciutat de Baꝛcelona … Endet Bl. 10b Z. 17 … puixen aquelles declarar cor-regir eſmenar e interpꝛetar aytantes vegades : com ne-ceſſaꝛi ſera, e a ells ſia ben viſt. 
Vindel: Arte tip. VIII 69.23. Ce³ F-68. F-96. Penney: Hispanic Society S. 234. Walsh: Harvard 3949. ISTC if00068000.
Cambridge (Mass.) *HoughtonL. New York HispanSoc.
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
09742 Ferdinand II., König von Aragonien: Capítols i privilegis atorgats al estament eclesiàstic. 8.X.1481 etc. [Barcelona: Pedro Posa]. 
16 Bl. [a¹⁰b⁶]. 33–35 Z. Typ. 1:110G.
Bl. 1a Capitols e priuilegis atoꝛgats per lo  excellentiſſimo ſenyo Rey don Ferrādo  ſegon enla cort primeꝛa de barcelona al  ſtamēt eccleſiaſtih e ſingulars de aquell  In nomine domini noſtri ieſu criſti. Pateat vniueꝛſis :  Qď nos Feꝛdinandus dei gꝛatia Rex … Z. 21 … et pꝛouiſiones nonnullas fecimus et continuaꝛi iuſſimus : quod quidem capituloꝛum vnacum dictis reſponſionibus decꝛetationibus et pꝛouiſionibus tenoꝛ per ordinem in hunc  ſequitur modum. … Lage b enla pꝛohibicio dels draps de lana ſtrangers manar  … Endet Bl. 16b Z. 32 … ſcribe ſtamēti militaꝛis  curie geneꝛalis Cathalonie  ꝑ mageſtatē regiā Barchinone celebꝛa. Qui miſſis vt pꝛemitti interfui ea in  hanc publicam formam redigens ſcribi feci et clauſi.  In cuꝛie ſcďo. 
Inhalt: Bl. 1a: Capitols i privilegis atorgats al estament eclesiàstic (Barcelona, 8.X.1481). — 5a: Privilegis i confirmacions de aquells amb acte de Cort al estament militar. (Barcelona, 8.X.1481). — 9a: Capitols de Cort per redreç de la mercaderia (Barcelona, 8.X.1481). — 12b: Pragmàticasobre la prohibició de la treta dels corals de Sardenya. (Barcelona, 8.X.1481). — 15b: Lo acte sobre los censals de Mallorca. (Barcelona, 5.XI.1481).
Aguiló y Fuster 1290,2. Haebler 116.5,1. Vindel: Arte tip. I 49.21,1. Ce³ F-69. Walsh: Harvard 3950. IBE 1939. ISTC if00069000.
Barcelona ArchAragon, BCatal, BU. Cambridge (Mass.) HoughtonL. New York *HispanSoc (def.). Tarragona BP.
Gesamtüberlieferung: 6 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
09743 Ferdinand II., König von Aragonien: Constitucions i capítols suplicats per la Cort. 8.X.1481. [Barcelona: Pedro Posa]. 
22 Bl. [a¹⁰b¹²]. 33–35 Z. Typ. 1:110G.
Anm. Das von Haebler wiedergegebene Explicit entspricht dem der Nr 9742. Vermutlich lag ihm ein Band vor, der die Nummern 9743 und 9742 vereinigte.
C 3302. Aguiló y Fuster 1290,1. Haebler 623. Vindel: Arte tip. I 51.22. Vindel: Arte tip. VIII 68.22. Ce³ F-94. F-96. Penney: Hispanic Society S. 234. Walsh: Harvard 3948. IBE 1938. ISTC if00094000.
Barcelona ArchAragon, BCatal
(2 Ex., 2. Ex. def.), BPBisch, BU. Cambridge (Mass.) *HoughtonL. New York HispanSoc (def.).
Gesamtüberlieferung: 7 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
09744 Ferdinand II., König von Aragonien: Sentència real donada per causa de les turbacions passades. 5.XI.1481. [Barcelona: Pedro Posa]. 
14 Bl. [a¹]. 34–36 Z. Typ. 1:110G.
Bl. 1a La ſentencia donada per lo ſenyor Rey don Ferrādo ſegō enla mera coꝛt de Barcelona, paſſant en  acte de coꝛt en ꝟtut del poder donat a ſa mageſtat  ꝑ la dita coꝛt ſobꝛe les differencies de part a part  deuallants per cauſa deles turbacions paſſades.  Los nōs de ne ſenyor Ieſuchꝛiſt e dela humil e gloꝛioſa mare ſua humilmēt īuocats. Nos don Ferrādo .  Uiſt lo poder a na mageſtat ꝑ la coꝛt general enla ſent  ciutat uocada : … Endet Bl. 13b Z. 21 … Encara que aquells foſſen  pꝛopꝛio motu o a ſupplicacio deles parts.  Lata fuit hec ſentencia … Bl. 14a Z. 3 … die videlicet lune incitulato quinto men-ſis nauembris …  … anno a natiuitate domini milleſimo quadrīgenteſimo octuageſimo pꝛimo. … Z. 16 Supꝛaſcriptum tranſlatum fuit ſumptum in his teꝛde-cim foleis papiri … Z. 32 … ego dictus Philippus clemētis dicti domini Regis prothonotaꝛius et notarius publicus meum ſolitum artis notaꝛie hic appoſui ſignum.  Bl. 14b leer.
Nachtr 124. Haebler 116.5,2. 623.5. Vindel: Arte tip. I 49.21,2. 52.23. Ce³ F-95. F-96. IBE 5221. Altés-Olivar 166. Walsh: Harvard 3951. ISTC if00095000.
Barcelona *ArchAragon, BCatal. Cambridge (Mass.) HoughtonL. New York HispanSoc. Tarragona BP. Vic MBisch
. Washington (D.C.) LC.
Gesamtüberlieferung: 7 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
8 Sp.299a Ferdinand II., König von Aragonien: Sentència real donada per causa de les turbacions passades. 5.XI.1481. [Barcelona: Pedro Posa]. 
R 326. Kurz 250. Haebler 623.6. IBEPostinc 238. Bod-inc (F-015). ISTC if00096500.
Nach Norton: Spain 177 Druck von Jaume de Vingles, Barcelona, um 1519/20?
Barcelona BCatal. El Escorial RB. London BL. Oxford Bodl
8 Sp.299b Ferdinand II., König von Aragonien: Sentència real donada per causa de les turbacions passades. 5.XI.1481.
C 582. Kurz 250. Haebler 624. Vindel: Arte tip. I 196.118. Ce³ F-96. F-97. Walsh: Harvard 3956b. IBEPostinc 239. ISTC if00097000.
Wegen Typen und Ausstattung 16. Jh.
Barcelona ArchAragon, BCatal (3 Ex., 2. Ex. def., 3. Ex. def.). Cambridge (Mass.) HoughtonL. El Escorial RB. London BL. Madrid BN. Manchester RylandsL
8 Sp.299c Ferdinand II., König von Aragonien: Sentència real donada per causa de les turbacions passades. 5.XI.1481.
Ce³ F-96.
ISTC if00097000 setzt diese Ausg. mit der vorhergehenden gleich.
Beruht auf irrtümlicher Katalogisierung eines Sammelbandes in Cambridge (Mass.) HoughtonL.
09745 Ferdinand II., König von Aragonien: Furs nous de Valencia. 31.VII.1488. Korr. Juan Casanova. Valencia: Peter Hagembach und Leonhard Hutz für Jaime de Vila, 6.IX.1493. 
32 Bl. a–d⁸. 2 Sp. 55 Z. Typ. 1:99G, 2:132G. Init. a, e. Min. f. Init. Rubr. α. Rotdr. KolTit.
Bl. 1 leer. Bl. 2aα m. Sign. aij, rot Furs nous fets per lo criſtianiſſim e molt alt ſenyoꝛ  Rey don Ferrando Rey de caſtella e de  arago e de valencia ⁊. en les coꝛts ge-nerals celebꝛades e finides en la ciutat  de Oꝛiola als regnicoles dela ciutat e  regne ď valēcia a. xxxj. de juliol. Any de  la natiuitat de noſtre ſenyoꝛ deu Ieſu  chriſt . M.cccc.lxxxviij.  schwarz (G¹⁵)Ran deu eſſer la cura ſolici-tut e diligencia  los Reys deuē tenir en  amar ſauieſa e iuſticia. … Sign. b vehins de Valencia e potaran tonyi-… Endet Bl. 30bβ Z. 6 … Et vidit ea Alfonſus de-la caualleria vicecancellarius.  ⁌ A honoꝛ laoꝛ e gloꝛia dela ſanctiſſi-ma trinitat, e per vtil e comoditat del  be publich … Z. 19 … Los quals ſon ſtats trets e  copiats del ꝓpꝛi oꝛiginal bullat qui es  en lo archiu dela ſala dela ciutat de va-lencia, compꝛobats e feelmēt coꝛrigits  ab los pꝛimers oꝛiginals Per lo ho-no e diſcret en Iohan caſa noua notari dela dita ciutat ď valēcia E apꝛes en  la famoſiſſima ſus dita ciutat de valencia a deſpeſes del honoꝛable en Iacobo  de vila mercader e ciutada de aquella  ab molta peritia e diligēcia acabats de  empꝛemptar e effigiar ꝑ los ſperts me-ſtres Pere hagembach e Leonard hutz  alamanys. Di jous ſiſe joꝛn del mes de  ſetembꝛe Coꝛrent lo any dela jocundiſ-ſima natiuitat de noſtre ſenyoꝛ deu Ie-ſu chꝛiſt. Mil quatre cents noꝛāta tres.  Deo gracias.  Bl. 31aα (T)aula deles rubꝛiques e capitols … Endet Bl. 32aβ Z. 55 … a. xxviij. car.  Deo gratias.  Bl. 32b leer.
Anm. Vgl. die Anmerkungen zu der folgenden Nr.
C 2597. 2602a. Aguiló y Fuster 1587. Kurz 150. Haebler 283(S. 131). Vindel: Arte tip. III 97.42. Bas Carbonell: Valencia 39. IBE 2528. ISTC if00079050.
Barcelona [BU]. Madrid BN. Oñate BU. Valencia Arch, BMun, *BU, BValenc
.
Gesamtüberlieferung: 7 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
09746 Ferdinand II., König von Aragonien: Furs nous de Valencia. 31.VII.1488. [Valencia: Nikolaus Spindeler, 6.X.1493(?)]. 
28 Bl. a⁶b⁸cd⁶[e²]. 2 Sp. 57 Z. Typ. 7:130G, 14:98G. Init. p. Rubr. α, δ. KolTit.
Bl. 1aα m. Sign. ai. ⁌ Furs fets publicats en la  Ciutat de Oꝛiola en la coꝛt.  general celebꝛada per lo molt alt Senyoꝛ  Rey don Ferrando a xxxi. del mes de Ioliol del any M.cccc.lxxxviii. Laqual coꝛt  fonch mudada e porrogada en la Ciutat  de Valencia en laqual de pꝛimer ſe poꝛꝛogaua.  [⁷]Ran deu eſſer lacura … Sign. b es acoſtumat ꝑ tots temps vendre ab im … Endet Bl. 26bβ Z. 21 … et vidit ea Alphōſus de la Caualleria vice cancellarius :  A honoꝛ laoꝛ e gloria dela ſāctiſſima Trinitat, … Z. 37 … corregits ab los pꝛimers  originals. Diious ſiſē Iorn. del mes de octobꝛe. Corrent lo any de la iocundiſſima  natiuitat de noſtre Sēyor deu Iheſu Cꝛiſt  Mil quatre Cents Norāta tres.  Deo gracias.  Bl. 27a Taula deles rubꝛiques. e capitols dels furs nous … Endet Bl. 27bα Z. 57 Lxxxxii. full xxvi.  Deo gracias.  Bl. 28 leer.
Anm. 1. Nach den Schlußschriften sind diese und die voraufgehende Nr nach der gleichen hsl. Vorlage gedruckt worden. Jedoch werden in GW 9746 alle Paragraphen der im Band vereinigten Gesetze durchnummeriert, während in Nr 9745 die Gesetze einzeln gezählt werden.
Anm. 2. Das in der Schlußschrift genannte Datum (6.X.1493) ist möglicherweise zum Teil von der vorhergehenden Nr übernommen worden. Auffällig ist die Angabe des Wochentages: in beiden Ausgaben Donnerstag. Jedoch waren im Jahre 1493 weder der 6.IX. noch der 6.X. Donnerstage.
Aguiló y Fuster 1588. Haebler 284(S. 131). Vindel: Arte tip. III 100.44. Bas Carbonell: Valencia 40. IBE 2529. ISTC if00079100.
Barcelona BCatal
(3 Ex.), [BU]. Valencia *BU (2 Ex.).
Gesamtüberlieferung: 6 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
09747 Ferdinand II., König von Aragonien: Constitucions fetes en la segona Cort de Catalunya. 4.XI.1493. [Barcelona: Pere Miquel]. 
28 Bl. a⁸b¹⁰c⁶d. 38–39 Z. Typ. 1:82G, 2:140G, 3:102/103G. Init. a, e. Min. f. Init. Wappenleiste.
Bl. 1 leer. Bl. 2a m. Sign. a.i. Conſtituciōs fetes per lo illuſtriſſimo e ſereniſſimo ſenyor Rey don ferrando Rey de Caſtella  de Arago etc. enla ſegona coꝛt de Cathalunya Celebꝛada en  Barcelona en lany Mil. cccclxxxxiij.  Leiste(I¹¹)N nomine domini noſtri Ieſucriſti. Pateat vniuerſis ꝙ cū nos  ferdinandus dei gratia Rex caſtelle  Aragonū … Sign. b (m)Es auant ſtatuim: e oꝛdenam que ſi alguna deles  … Endet Bl. 26a m. Sign. d.ij. Z. 21 … vbi coꝛrigitur bullam noſtram plumbeam.  Dominus Rex ex actis in dicta curia  generali editis publicatis ⁊ iuratis  mandauit michi philippo clementi ī  cuius poſſe dictus dominus Rex et  omnes pꝛedicti firmarunt  Regiſtrata.  Links daneben Z. 24 In curie. ijᵒ. Bl. 26b Taula deles preſents conſtitucions : e capitols de cort.  … Endet Bl. 28a Z. 31 … dit offici ſens pꝛeiudici del qui vuy es loctinent ſeu.  ca. xxxiiii.  Bl. 28b leer.
Faks. GfT 1412.
Aguiló y Fuster 1292. Kurz 147. Haebler 166. Vindel: Arte tip. I 143.85. Ce³ F-73. IBE 1940. Altés-Olivar 65. ISTC if00073000.
Barcelona BCatal
(2 Ex., 2. Ex. def.), BU. Madrid BN. Vic MBisch
. Washington (D.C.) *LC.
Gesamtüberlieferung: 6 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
09748 Ferdinand II., König von Aragonien: Constitucions fetes en la segona Cort de Catalunya. 4.XI.1493. Barcelona: Johann Rosembach, 14.II.1494. 
28 Bl. a–d⁸⁶. 38–40 Z. Typ. 1:98G, 3:135G. Init. a, b, c, e(Leiste), h, l, m. Min. f. Init. Rubr. α. 1 Hlzs. DrM II. Rotdr.
Tit. Conſtitucions de Cathalunya.  Hlzs., WappenBl. 2a m. Sign. aij (in Leisten), rot (C)onſtitutions fetes per lo Illuſtriſſimo e ſere-niſſimo ſenyoꝛ Rey don Ferrando Rey de Ca-ſtella de Arago ⁊. Enla ſegona coꝛt de catha-lunya Celebꝛada en Barcelona En lany Mil.  CCCC.lxxxxiij.  (I¹⁰)N [I schwarz] nomine domini noſtri Ieſu  schwarz chꝛiſti. Pateat vniuerſis ꝙ cum nos Fer-dinandus … Sign. b (M)Es auant ſtatuim e oꝛdenā que ſi alguna deles di- … Endet Bl. 27b Z. 38 … loctinēt ſeu. Ca. xxxiiij.  Bl. 28a Diuina fauente clementia Finitum ⁊  terminatum eſt hoc opuſculum Conſtitutionū In Pꝛīcipaliſſima ⁊ Excellētiſſima ciuitate Barchinone Pꝛin-cipatus Cathalonie. per Reuerēdū  magiſtrū Johannē Roſenbach ale-manum de haydelberch. Sub anno  di Milleſimo quadringēteſimo nonageſimoquarto. Die vero. xiiij. Mēſis Febꝛuarij.  DrMBl. 28b leer.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 54. Barcelona BCatal (Digitalisat).
HC 5669. Aguiló y Fuster 1293,1. Kurz 148. Haebler 167. Vindel: Arte tip. I 150.89. Ce³ F-74. IBE 1941. Pell 3947. Altés-Olivar 66. Oates 4049. ISTC if00074000.
Barcelona BCatal
, CAbogad. Cambridge UL (Perg.). El Escorial RB. Paris *Genev. Philadelphia RosenbachM. Vic *Bisch
. Washington (D.C.) LC (Fragm. Bl. 1).
Gesamtüberlieferung: 8 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
09749 Ferdinand II., König von Aragonien: Constitucions fetes en la segona Cort de Catalunya. 4.XI.1493. Barcelona: Johann Rosembach, 30.V.1494. 
28 Bl. a–d⁸⁶. 38–40 Z. Typ. 1:98G, 3:135G. Init. a, b, c, e, h. Vereinzelt Min. f. Init. 1 Hlzs. DrM II. Rotdr.
Tit. Conſtitutions de Cathalunya.  Hlzs., WappenBl. 2a m. Sign. aij (in Leisten), rot Conſtitucions fetes per lo illuſtriſſimo e ſere-niſſimo ſenyoꝛ Rey don Ferrando Rey de Ca-ſtella de Arago ⁊. En la ſegona coꝛt de catha-lunya Celebꝛada en Barcelona En lany Mil.  CCCC. lxxxxiij.  schwarz (I¹⁰)N nomine domini noſtri ieſu  chꝛiſti. … Sign. b (M)Es auant ſtatuim e oꝛdenā que ſi alguna deles di- … Endet Bl. 27b Z. 38 … Ccpi.xxxiiij. Bl. 28a Diuina fauente clementia Finitum ⁊  terminatum eſt hoc opuſculum Conſtitutionū In Pꝛīcipaliſſima ⁊ Excellētiſſima ciuitate Barchinone Pꝛin-cipatus Cathalonie. per Reuerendū  magiſtrū Iohannē Roſenbach ale-manum de haydelberch. Sub anno  di Milleſimo quadꝛingenteſimo nonageſimo quarto. Die vero. xxx.Mēſis May.  DrMBl. 28b leer.
Anm. Nahezu zeilengetr. Nachdr. der vorhergehenden Nr.
CR 1758a. Aguiló y Fuster 1293,2. Kurz 149. Haebler 168. Vindel: Arte tip. I 156.92. 244.89. Vindel: Arte tip. VIII 92.92. IBE 1942. Pell 3948. Pr 9551A. BMC X 10.IB 52544. Altés-Olivar 67. ISTC if00074200.
Barcelona Ateneo
, BCatal. London BL
. Paris BN. Vic *Bisch
(Bl. 2–6).
Gesamtüberlieferung: 5 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
0974920N Ferdinand II., König von Aragonien: Sentència arbitral sobre los sis mals usos contra els quals s’alçaren els remences. [Barcelona: Johann Rosembach, nicht vor 21.IV.1496, nicht nach 28.III.1498]. 
12 Bl. ab⁶. 44 Z. Typ. 2:136G, 10:105G. Init. a, b. Min. f. Init. Rubr. γ. 2 Hlzs., dar. 1 Wdh.
Bl. 1a Hlzs. (Wappen)  Interpꝛetacio feta per lo ſenyoꝛ Rey en la ſentēcia per ſa maieſtat  donada entre los ſenioꝛs e los pageſos olim de remēſa: e altres cōpꝛeſos en dita ſentencia per la poteſtat ab aquella per ſa alteſa re-ſeruada feta en Barcha a tres de noembre. any .Mil.cccc.lxxxxiij.  Bl. 1b leer. Bl. 2a m. Sign. a ij La ſentēcia  lo ſenyoꝛ Rey dona a noſtra dona de gadelup entre  los ſēyoꝛs e los pageſos ď remēſa a. xxi. de abꝛil any .mil.cccc.lxxxvi  (I)N xi nomine. Pateat cunctis. Quod cū inter ſenioꝛes … Sign. b e publicacions: e cōdēnam los en quātitat de cinquanta milia liuers de moneda bar… Bl. 10b Hlzs. (Wappen)  (H)Oc eſt tranſlatū fideliter ſumptū Barche … Endet Bl. 12b Z. 41 … ſcribi feci ⁊ clauſi die ſexta decima mēſis nouēbꝛis āno a natiuitate di milleſimo drīgēteſimo nonageſimotertio  ⁌ Deo gratias. 
Vorlage: Barcelona BCatal (Digitalisat).
Anm. Am 28.III.1498 erhielt Rosembach von dem Kaufmann Jacobus (Jaume) Poble für den Druck mit einer Auflagenhöhe von 500 Exemplaren einen Betrag von 22 „lliures”, vgl. Hernando i Delgado, Josep: Del llibre manuscrit al llibre imprès. La confecció del llibre a Barcelona durant el segle XV. Documentació notarial. In: Arxiu de textos catalans antics 21(2002) S. 257–603, S. 565–567 Nr 258a/b [13.X.2014].
IBE 5220. ISTC if00092600.
Barcelona ArchAragon (def.), BCatal
.
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
8 Sp.302a Ferdinand II., König von Aragonien: Sentència arbitral sobre los sis mals usos contra els quals s’alçaren els remences. 21.IV.1486, 9.I.1488 u. 3.XI.1493.
Haebler 263. Vindel: Arte tip. VIII 61.33. Ce³ F-91. F-93. Goff: LC F79.1. IBEPostinc 237. ISTC if00091000.
Wegen der Typen 16. Jh.
Barcelona BCatal. El Escorial RB. New York HispanSoc. Washington (D.C.) LC
8 Sp.302b Ferdinand II., König von Aragonien: Sentència arbitral sobre los sis mals usos contra els quals s’alçaren els remences. 21.IV.1486, 9.I.1488 u. 3.XI.1493. [Barcelona: Jaume de Vingles]. 
Ce³ F-90. Walsh: Harvard 3955a. IBEPostinc 236. ISTC if00090000.
Mit denselben Typen wie Sentència real, R 326 GW VIII Sp. 299 gedruckt; 16. Jh.
Cambridge (Mass.) HoughtonL. El Escorial RB. London BL
0974940N Ferdinand II., König von Aragonien: Sentència en la cuestió entre los senyors de remensa. Guadalupe, 21.IV.1496. [Barcelona: Pedro Posa, nach 21.IV.1496]. 
8 Bl. [a⁸]. 35–44 Z.
Bl. 1a In xi nomine Pateat cunctis: Quod cum inter seniores pagensium de remença  ex vna/et ipsos pagenses … Z. 13 … Tandem die vicesimoprimo mensis aprilis anni pressentis et infra  scripti millesimi .cccc. lxxxvi. … Z. 16 … cameram monasterij sācte Marie de guadalupe … Endet Bl. 8b Z. 35 … lo pare de Narcis goxat/en  Volart de Canoues.  lo el Rey. 
Vorlage: IBE.
IBEAdic 6388. ISTC if00094100.
Barcelona ArchAragon.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
09750 Ferdinand II., König von Aragonien: Confirmació de la pragmàtica sobre les immunitats i llibertats de les esglésies. Almansa, 23.IV.1496. [Barcelona oder Montserrat: Johann Luschner(?), nach 1500(?)]. 
2 Bl. [a²]. 40 Z. Typ. 1:98G, 3:135G, Eine große gotische Auszeichnungstype. Init. b des Johann Rosembach. Rubr. α des Johann Rosembach. Ein weiteres Rubr.
Bl. 1a ⁌ Ferdinandus.ij.Rex.⁌ Hoc eſt tranſlatum fideliter ſumptum  Barchinone ꝛc.  In nomine domini noſtri jeſu-chꝛiſti. Pateat vniuerſis ꝙ nos Ferdinandus dei gracia Rex  … Quoniam his non longe  decurſis diebꝯ … Z. 16 ⁌Que ſia obſeruada la cōcoꝛdia ďla reyna dona Elianoꝛ ab  lo cardenal de Cōmēge en ſemps ab los capitols vulgarmēt  dits de ſanct Cugat ab altres coſes. C.i.  (E)Pꝛimerament … Endet Bl. 2b Z. 20 … noſtro comuni ſigillo inpēdentis munit. Dat in villa de Almanſa  die .xx.iij. menſis Apꝛilis anno anat di Milleſimo .cccc.lxxxxvj. regnoꝛum noꝝ  videlz … aut anno .ꝟo.  yo el Rey.  Vidit … 5 Zeilen, daneben Dominus Rex exact curie  per ſerenitatē ſuam in ciuita-te Dertuſe vltimo celebꝛat  mandauit mihi Michaele vi-laſquez Climent : et viderunt  eam ſupꝛadicti.  ⁌ In curia .ij. flo. cl.viij.  REISTRATA. 
García Rojo 783bis. IBEPostinc 88. ISTC if00091800.
Barcelona BCatal. El Escorial RB. Madrid *BN. Paris Genev. Sankt Petersburg NB.
Gesamtüberlieferung: 5 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
8 Sp.303a Ferdinand II., König von Aragonien: Confirmació de la pragmàtica sobre les immunitats i llibertats de les esglésies. Almansa, 23.IV.1496.
Aguiló y Fuster 1296. Ce³ F-92. Walsh: Harvard 3956a. ISTC if00092000.
Wegen der Typen 16. Jh.
Barcelona ArchAragon, BCatal, BU. Cambridge (Mass.) HoughtonL. El Escorial RB. London BL (2 Ex.)
8 Sp.303b Ferdinand II., König von Aragonien: Confirmació de la pragmàtica sobre les immunitats i llibertats de les esglésies. Almansa, 23.IV.1496.
Ce³ F-72. Goff: LC F59.1. ISTC if00092200.
Entspricht seitengetreu der vorhergehenden Ausgabe.
Wegen der Typen 16. Jh.
Washington (D.C.) LC
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1978 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/FERDARA.htm • Letzte Änderung: 2013-12-03