Malla, Fel de
Vgl. Madurell i Marimon, Josep Maria: Mestre Felip de Malla. In: Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 30(1963–1964) S. 499–626 [15.VII.2015].
M20140 Malla, Fel de: Memorial del pecador Remut. Gerona: Mateo Vendrell, 17.XI.1483. 
Anm. Vgl. Llobet i Portella, Josep María: Aparició d’un fragment de l’incunable “Memorial del pecador remut” de Felip de Malla: Girona, 1483. In: Palestra Universitària 8(1996) S. 131–139. — Batlle i Prats, Luis: Mas datos sobre la imprenta incunable y los libreros de Gerona. In: Annals de l’Institut d’Estudis Gironins 22(1974) S. 115–130 [15.VII.2015].
Reproduktionen: Madrid BN (Digitalisat).
H 10548. Haebler 389. IBE 3732. ISTC im00101800.
Madrid BN
.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
M20138 Malla, Fel de: Memorial del pecador Remut. [Barcelona: Johann Rosembach, um 1495]. 
C 3783. Haebler 390. Kurz 242. Ce³ M-102. IBE 3733. Pell 7409. Pr 9552. CRF XVII 405. CIBN M-42. BMC X 10. ISTC im00102000.
Barcelona BCatal. London BL
. Madrid BN
. Montserrat Benedikt. Palma de Mallorca BP. Paris BN. Rouen BMun. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Sevilla BColomb. Valencia BMun.
Gesamtüberlieferung: 10 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/MALLFEL.htm • Letzte Änderung: 2011-07-05