Baḥjā  Ben-Āšēr Ben Ḥalāwa
Bechai ben Asher. Bibelexeget. ✽ um die Mitte des 13. Jh. zu Zaragoza, † um 1340.
34 Z. Typ. 1:120H, 2:180H.
1. 252 [Genesis u. Exodus] Bl. [1¹²2–12¹⁰13⁶14–24¹⁰25¹]. 
Bl. 1 u. 2 unbekannt. Bl. 3a  ספר בראשית  דע כי תורתיני הקדושה נקשרת עם החכמה העליונה …
Lage b  הגדול שעתיד הקבה׳ לעשות במאורות על ידי יהושוע והא שכתוב שמש בגבעון דום וירח ש [ש׳ שבורה]  …
Endet Bl. 250b Z. 31  כי עין בעין ײאו בשוב ייי׳ צין׳  תם ונשלם תהלה לאל עולם׳  ישמח הכותב ויגל הקורא׳. 
Bl. 251a  מליצה על ספר בראשית ואלה שמות  שמעו שמוע מלתי והטו אזנכם לחידתי׃ …
Z. 4  … הודו לייי״ כי טוב׃ אשר נתן לב  לר״ שם טוב ן״ חלאז׃ התכלת הטוב׃ ולבנו יהודה רך וטוב׃ לנטוע בישראל גן רטוב׃ …  … והוא ספר נכבד מעולה׃ שחבר החכם המופלא מקור החכ״ והמעײן׃  הוא רבינו בחײ הדײן זצל׳׃ …
Z. 10  … ויאר אלהים את כל אשר עשה ר׳ שם טוב׃ והנה טוב מד׃ …  … יפתח ייי״ לו את אוצרו הטוב להריק לו עד בלי די ברכה׃ כדי להתמיד המלאכה  אשר היא בארץ חדשה כתיבה בעט ברזל בצפון שמיר חרושה׃ לכתוב פירוש כל התורה׃ לפי  שהוא נכנס בעובי הקורה להתחיל ולהשלים הספר לבדו׃ ואין אחר אתו׃ והמלאכה מרובה  והפועלים יחידים׃ שני אחים כשני צמידים׃ ושמם יהודה וראובן ידידים׃ ומשנים קדמוניות  התחיל לעשו״ מאלו המעשיות והתחבר עם עדת חברים׃ וכתב הרבה ספרים׃ והם הונוהו בכסף  ובדברים׃ ועשה זאת המלאכה כמה פעמים׃ ויהי כי ארכו לו שם הימים׃ בסוף אם״ וגממר בלבו  לכתוב הספר הנזכר הוא לבדו ואין אחר אתו׃ ומאחר שהוא השתדל לכותבו בעצמו יהי אלהיו  עמו להשלים חפצו בעירו ובארצו׃ …  … נשלם זה הספר הטוב אשר כתב ר״ שם טוב בסדר ויקח בן  בקר רך וטוב ביז״ ימים לחדש מרחשון שנת ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה״·׃ 
Z. 21  פיוט לסדר הפרשיות לח״ שולמית שחרחורת  שמע מיני וזמר אחדש לפניך׃ …
20 Verse (5 Strophen) mit dem Akrostichon  שמואל בן אברהם פרץ נ״ע
Z. 28  קרא ושנה ותרגם תמיד סדריך׃   ואלה״ שמות״ הם סימניך׃ 
Bl. 251b u. 252 leer.  
2. 159+?  Bl. [1–14¹⁰15⁸16–?]. 
Bl. 1a leer. Bl. 1b  ספר ויקרא  עקב ענוה יראת ייי״ עושר וכבוד וחײם׃ …
Lage b   …
Bl. [148]a Z. 35   כרת ייי״ את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב׃  בריך רחמנא דסײען׃ חזק הכותב ויגיל הקורא׃  …
(Deuteronomium-Komm. Bruchstück von 11 Bl., zu Deut. 16,2–21,8) Bl. [1]a setzt ein  צאן ובקר צאן לחיוב …
Bricht ab Bl. [11]b Z. 34  … המקטרג בעריפת 
Vorlage: Iakerson..
Faks. Thes.typ.hebr. B31 u.Suppl. 246
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 17. Jerusalem NL (Digitalisat).
Offenberg: Census 7. Ce³ Heb-5. BMC XIII 91.C.50.c.24. Iakerson 110. Marx 3. ISTC ib00296630.
Cincinnati HebrewC (def.). London BL
(Fragm. 9 Bl.). New York JewTheolSem (def.).
Gesamtüberlieferung: 3 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
288 Bl. א‎–⁸ט‎¹⁰ייא‎–⁸להלו‎⁶. 2 Sp. 48 (46–51) Z. Typ. 1:ca.246H quadr. (früher nach Haebler Neapel 14: 4:172H = 2:ca.185H), 5:88H kurs (früher 14: 13:88H). Init. a, b, c (Titelleiste u. Vignetten). KolTit.
Bl. 1a leer. Bl. 1b  בפקודיך אשיחה   ואביטה ארחותיך״  …
4 Doppelzeilen mit Akrostichon  בחיי
Dar. Leiste, darin  כבוד חכמים
Z. 5α  ינחלו יתנו כבוד   למלך הכבוד   ובשמו יתהללו   אין כבוד  בעולם כי אם לכבודו …
Bl. 2b von Leiste umgeben. Darin  ספר בראשית
Dar. Leiste m. Inschrift  בראשית
Z. 2  דע   כי תורתינו הקדושה נקשרת עם החכמה העליונה׳ וכל  החכמות כלן נכללו׳ בה …
Sign. b  המקום שהוא הדום רגליו׳   ויש לך להתבונן איך הוסיף  …
Endet Bl. 286aβ Z. 43  … וברוך  שם כבודו לעולם וימלא כבודו לעולם וימלא כבודו את כל  הארץ אמן ואמן״ 
Bl. 286b  אהללה ה׳ בחײ׳   בכל נפשי ומאדי׳   כי נגדו כל מאוײ׳   אזמרה לו בעודי״ 
15 viergliedrige Gedichtzeilen mit dem Akrostichon  אני שלמה צרפתי חזק
Z. 16  אהללה ואשירה לאל חײ …
Bl. 287a Z. 3  … ואלה שרי הנצבים לשלמה אשר על המלאכה הרודים  בעם העשים במלאכה אשר נדב לבם אותם לקרבה אל מלאכת עבדת הקדש הז  הזאת לעשות אותה מממונם להגדיל תורה ולהאדיר לכבד ה מהונם המה …  … ר׳ אברה׳ ור׳ יעקב פאקץ אחי׳ הנאהבי׳ והנעימים  אשר באי שיציליאה ועל ידם החזיק איש נדיב השוכר את האומנים ר׳ עזריאל  בר׳ יוסף אשכנזי זל׳ אשר החזיק באומנות אביו נע׳ …  … ועל ידו החזי׳ גיסו ר׳ משה בר׳ יצחק חרש  חכם וחושב בחרשת עץ׳ לעשות בכל מלאכ׳ הדפו׳ פלא יועץ״   ועל ידם החזי׳  גור אריה יהודה הנקרא ר׳ ליאון בר׳ שלום וניקיל׳ זל׳ …  … ור׳ אברהם בכמהרר׳ יעקב לנדו אשר תורתו׳  אומנותו׳ … כל אלה חברו  וסדרו וצרפו האותיות למלות מועתקו׳ ״ מהעתקו׳ ישרות ומדויקו׳ ״ כיד ה׳ הטובה  עלי אני שלמה במהרר׳ פרץ בונפוי צרפתי יצו׳ …  … וגם ר׳ שמוﭏ בר׳ חזקיה הלוי זל נלוה אלי  לתקן על הדפוס כפי הרשום לפניו בהגהתי׳ 
Z. 22  … ונשלמה מלאכ׳ סר הנכבד והנורא הזה בשמנה ימים לירח  תמוז שנת ברן׳ יחד כוכבי בקר פה נאפולי׳ …
Z. 27  … ופדוײ ה׳ ישובו׳  ובאו ציון ברנה  וכיר׳ אמן 
Bl. 287b u. 288 leer.  
Anm. 1. Zur Typenzählung vgl. Anm. zu GW 3113.
Anm. 2. Exotische Typen. Buchdruck im Orient – Orient im Buchdruck. Ausstellung der Staatsbibliothek zu Berlin 7.IV.–10.VI.2006. Berlin 2006. (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Ausstellungskataloge. NF 50.) S. 20–21.
Anm. 3. Sotheby’s (New York) 17.XII.2008 The Delmonico Collection Nr 21 u. 22 (m. 2 Abb.).
Faks. Thes.typ.hebr. A74 u.Suppl. 104.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 16. Boston (Mass.) PL (Digitalisat). Frankfurt (Main) UB (Digitalisat)(1. Ex.)(2. Ex.). Jerusalem NL (Digitalisat).
Fava 276. Pr 6737. Offenberg: Census 8. Ce³ Heb-6. IDL 2438. VB² 3186.20. BMC XIII 65.C.50.c.21. Iakerson 55. Madsen 4299. Marx 4. Ohly-Sack 349. 350. ISTC ib00296640.
Amsterdam UB
. Berlin SB
(def.). Boston (Mass.) PL. Cambridge TrinityC. Chicago SpertusI (Fragm. 6 Bl.). Cincinnati HebrewC. Frankfurt (Main) UB
(2 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def.). Jerusalem MosKookL (def.), NL (3 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def., 3. Ex. def.). København KglB (def.). London BL
, Valmadonna. Moskva GosB. New Haven UL. New York GottesmanL (4 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def., 3. Ex. def., 4. Ex. def.), JewTheolSem (Fragm.), PL. Ottawa NL. Philadelphia JudStud
. Sankt Petersburg Akad (def.). Toronto UL.
Gesamtüberlieferung: 27 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BAHJBEN.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14